Stamboomonderzoek

Algemeen

Voor stamboomonderzoek (genealogie) is informatie verkrijgbaar bij het Waterlands Archief. Zij beheren de archieven (en ook de Burgerlijke Stand-akten) van de gemeente Edam-Volendam.

De meeste bronnen voor stamboomonderzoek zijn in kopievorm beschikbaar, meestal micro-fiches. Bezoekers kunnen die fiches zelfstandig raadplegen als de archivaris aanwezig is. Deze registers worden beheerd door de streekarchivaris.

Meer informatie

Informatie over bijvoorbeeld welke registers te raadplegen zijn, het bezoekadres en/of de openingstijden is verkrijgbaar op waterlandsarchief.nl.