Sportuitvoering

Algemeen

In het sportbeleid, vastgelegd in de Sportnota Verbinden, Verbreden, Verbeteren (2017), zijn de gemeentelijke doelstellingen geformuleerd. Voor de uitvoering van een deel deze doelstellingen werken we samen met twee sportorganisaties.

Sportkoepel

Stichting Sportkoepel Edam-Volendam, beter bekend als de Sport-Koepel, is een plaatselijke onafhankelijke organisatie die sport- en spelactiviteiten organiseert in opdracht van en in overleg met de gemeente Edam Volendam. Zij richten zich met name op de jeugd en talentontwikkeling.  Op de website van de Sportkoepel kunt u meer informatie vinden over de organisatie en hun activiteiten.

Contactgegevens via e-mail: info@sport-koepel.nl
Telefoonnummer: (0299) 324 650

Sportservice

Team Sportservice Edam-Volendam, is een plaatselijk en regionale onafhankelijke organisatie, die zich bezig houdt met het ondersteunen van de sportverenigingen in de gemeente Edam-Volendam. Ook richten ze zich op ondersteuning van organisaties in het sociaal domein en (potentiele) sporters van de diverse doelgroepen, zoals ouderen en mensen met een beperking.

  • Contactgegevens voor sport in het sociaal domein:

Leonie Koorn via lkoorn@teamsportservice.nl

  • Contactgegevens voor sportverenigingsondersteuning:

Mark Hendriks via mhendriks@teamsportservice.nl