Saamhorigheid en solidariteit

De onvoorstelbaar geachte Russische invasie in Oekraïne heeft ons op harde wijze duidelijk gemaakt dat oorlog in Europa helaas niet tot het verleden behoort. Met verbijstering zie ik de afschuwelijke beelden. De bedreiging met inzet van nucleaire wapens maakt de situatie nog heftiger. Desondanks zie ik een vastberaden en moedig volk, dat pal staat voor hun land en nationale integriteit. 

Mijn gedachten en medeleven gaan uit naar alle onschuldige mensen die op dit moment slachtoffer zijn van dit gewelddadige conflict. Dat deze escalatie ons allemaal raakt, blijkt wel uit de hartverwarmende initiatieven vanuit onze lokale samenlevingen. Of het nu gaat om bijeenbrengen van voedselpakketten, medicijnen- en kledinginzameling, of om het beschikbaar stellen van onderdak. De saamhorigheid en solidariteit die hier uit spreekt is bijzonder goed om te ervaren en dat zullen we met elkaar nodig hebben. Er gaat verbondenheid van uit, van mensen onder elkaar die beseffen hoe ernstig de situatie voor heel veel mensen nu is: medemenselijkheid staat nu voorop. 

Deze invasie en dit conflict maakt eens te meer duidelijk hoe waardevol onze democratische rechtstaat is. Vrijheid om je te uiten en om te kunnen zijn wie je bent. Vrijheid en rechtvaardigheid is een kostbaar goed, wat wij op waarde moeten blijven schatten; met deze waarden mogen wij nooit lichtzinnig omgaan, we moeten koesteren dat we in vrijheid in Nederland leven. 

Verbondenheid

Velen van u voelen zich zeer betrokken bij wat er in Oekraïne gebeurt en maken dat kenbaar. Wereldwijd zien we ook heel veel mensen op straat gaan om zich uit te spreken tegen deze oorlog. Hier spreekt verbondenheid, compassie en zorg over de toekomst uit. De komende tijd zal er ook een van onzekerheid zijn. Er zullen nog vele ingewikkelde vragen beantwoord moeten worden en moeilijke situaties gaan zich aandienen. Ik heb, vanuit de signalen die ik ontvang, er alle vertrouwen in dat onze inwoners daar hun bijdrage aan zullen en kunnen leveren. Ik voel het als mijn verantwoordelijkheid om in die ongetwijfeld lastige tijden die ons nog te wachten staan, voor, naast en met onze inwoners te zijn. 

Burgemeester Lieke Sievers