Rioolaansluiting aanvragen

Algemeen

Een rioolaansluiting is een aansluiting van de erfgrens van een perceel tot op het gemeentelijke rioleringsstelsel. De aansluiting is door de gemeente tot stand gebracht en onderhouden. Bij nieuwbouw of renovatie van bestaande bebouwing of wijziging in uw bestaande lozing is een aanvraag nodig. U kunt hieronder een aanvraagformulier voor aansluiting invullen.

Aanvragen

De aanvraag kunt u ook indienen via e-mail info@edam-volendam.nl of schriftelijk:

College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 180
1130 AD Volendam

Binnen twee weken na indiening van de aanvraag bekijken wij  de situatie ter plekke. Hierbij kijken we naar:

 • De afstand tot het hoofdriool.
 • De hoogte van het pand.
 • De te gebruiken materialen.
 1. Op basis van het onderzoek en het bestemmingsplan beoordelen wij de aansluiting uit kunnen voeren. Eventueel vragen wij het Hoogheemraadschap om advies.
 2. Als de aansluiting uitgevoerd kan worden, maken wij de tekening(en) en berekenen de kosten van de aanleg (ofwel het standaardbedrag).
 3. De aanvrager ontvangt binnen zes weken na het bezoek een acceptgiro met het bedrag dat verschuldigd is voor het realiseren van de aansluiting.
 4. Na betaling leggen wij de rioolaansluiting binnen twee weken aan. 

Wie kan een rioolaansluiting aanvragen?

 • Iedere eigenaar of gebruiker van een woning of bedrijf.
 • Projectontwikkelaars.
 • Architecten.
 • Aannemers.

Wat zijn de kosten?

De kosten zijn afhankelijk van de afstand tussen het pand en het hoofdriool, het aantal en de soort aansluiting(en). De verschillende tarieven vindt u hieronder.

Enkele aansluitingen binnen de bebouwde kom

 1. een aansluiting van 0 t/m 10 meter: € 1.300,- (2023, met een jaarlijkse indexatie).
 2. een aansluiting groter dan 10 meter: de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Dubbele aansluitingen binnen de bebouwde kom

 1. een aansluiting van 0 t/m 10 meter: € 1.820,- (2023, met een jaarlijkse indexatie).
 2. een aansluiting groter dan 10 meter: de daadwerkelijk gemaakte kosten.

In alle andere gevallen brengen we de daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening. Eventueel te vermeerderen met een toeslag (daadwerkelijke kosten) voor een op gemeentegrond aan te brengen controlevoorziening en/of vet- of olieafscheider.

De kosten brengen we vooraf in rekening, hiervoor ontvangt u een factuur. De werkzaamheden voor het realiseren van de aansluiting starten pas als het verschuldigde bedrag door de gemeente is ontvangen.