Registratie levenloos geboren kindje

Algemeen

Als een kindje levenloos wordt geboren, is dit een groot emotioneel gemis. U kunt uw kindje laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is niet verplicht. U doet uw verzoek tot registratie bij de gemeente waar u woont. Maak hiervoor eerst een afspraak.

Uw kindje laten registreren

Om uw kindje te laten registreren doet u een verzoek aan de gemeente waar u woont. Hiervoor hebt u een akte van geboorte (levenloos) of een akte van levenloos geboren kind nodig. Hebt u deze akte niet? Dan kunt u die laten opmaken in de gemeente waar uw kind is geboren. Bent u na de geboorte van uw kind naar het buitenland verhuisd? Dan doet u uw verzoek in de laatste Nederlandse gemeente waar u stond ingeschreven.

Het kan voorkomen dat de namen van uw kindje niet op de akte van geboorte (levenloos) of akte van levenloos geboren kind staan. Dan geeft u de namen door bij uw verzoek tot registratie in de BRP. Ouders kunnen dus afzonderlijk van elkaar een andere naam opgeven. Dat is in deze situatie geen enkel probleem.

Naast uzelf kan alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand deze registratie zien. Andere overheidsinstanties krijgen geen gegevens over uw levenloos geboren kindje.

Wat neemt u mee?

  • Een akte van geboorte (levenloos) of een akte van levenloos geboren kind.
  • Een geldig identiteitsbewijs.

Wanneer kunt u uw kind registreren?

U kunt het verzoek doen als u op het moment van de geboorte in Nederland woonde. En stond ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Het maakt niet uit wanneer uw kindje is geboren of hoe lang de zwangerschap heeft geduurd. U kunt uw kind alleen voor uzelf laten registreren in de BRP. U kunt dit niet doen namens de andere ouder. Het is een persoonlijke situatie.

Hoe lang duurt de registratie?

Binnen vier weken nadat u uw verzoek hebt ingediend, krijgt u een reactie van ons.

Uw kind is in het buitenland geboren

Is uw kind in het buitenland geboren? Dan neemt u documenten mee van de geboorte. Zoals een in het buitenland opgemaakte akte waarin staat dat uw kind levenloos is geboren.

Is het moeilijk om aan deze documenten te komen? Dan geeft u dit bij ons aan. U kunt dan bij ons een verklaring afleggen over de geboorte van uw kindje. Er wordt mild en begripvol met de regels omgegaan.