Raadhuisstraat 52 Oosthuizen

Raadhuisstraat 52 Oosthuizen

In het dorpshart van Oosthuizen aan de Raadhuisstraat 52 staat een sterk verouderde villa met daarachter een voormalige boomgaard. Al jaren is er sprake van plannen voor woningbouw op het terrein achter de villa. Er is  een kleinschalig bouwplan ontwikkeld voor een nieuw buurtje midden in het dorp, naast de boomgaard van de Grote Kerk. Op de locatie Raadhuisstraat 52 worden zes appartementen gebouwd. Op het terrein achter dit perceel komen 12 grondgebonden woningen. 

Update december 2023

In december 2022 heeft het ontwerp bestemmingsplan ter visie gelegen. Er zijn verschillende zienswijzen ingediend tegen het ontwerp. 

In januari 2023 is een flora en fauna vergunning aangevraagd. De vaststelling van het bestemmingsplan kan pas plaats vinden als de flora en fauna vergunning door de omgevingsdienst is afgegeven. De verwachting is dat dit in het 1e kwartaal van 2024 gaat gebeuren. 

Planning

  • Vaststellen bestemmingsplan, Tweede kwartaal 2024.
  • Aanvragen omgevingsvergunning, volgt later.
Raadhuisstraat Oosthuizen