Project Julianaweg

De komende jaren nemen we de Julianaweg grondig onder handen. De huidige weg is steeds drukker geworden én heeft onderhoud nodig. De nieuwe Julianaweg wordt een veilige weg, die de komende 30 jaar voor iedereen prettig is om te gebruiken. We zijn in 2020 aan de slag gegaan met het ontwerp van de Julianaweg.

Update maart 2023

Het is bijna zover!

Het ontwerp is klaar, we gaan starten met de realisatie van de Corridor. Wethouder Kees Schilder geeft het startsein voor de realisatie van de werkzaamheden bij het kruispunt Zusterschoolstraat - Julianaweg.

Waar en wanneer

  • Dinsdag 11 april om 14.30 uur
  • Kruispunt Zusterschoolstraat - Julianaweg

U bent van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie tussen 14.30 en 16.00 uur de starthandeling bij te wonen. 

Fasering 

Voor de realisatiefase is ‘bereikbaarheid’ onze grootste uitdaging. Wij beseffen dat alle bedrijven in de Corridor afhankelijk zijn van de Julianaweg. Vanwege de bereikbaarheid én omdat we veilig willen werken is de realisatie van de Corridor opgedeeld in acht uitvoeringsfases. 

We beginnen bij de Zusterschoolstraat en eindigen bij de kruising met de Morseweg. We hebben voor deze volgorde gekozen, omdat we te maken hebben met het raakvlakproject ‘Versterking Markermeerdijken’. Dit team is bij de Zeedijk aan het werk en het bouwverkeer maakt hiervoor gebruik van de Julianaweg. Wij pakken het laatste gedeelte tot aan de Zeedijk op als het team van de Versterking Markermeerdijken dit weggedeelte niet meer hoeft te gebruiken.    

Fases Corridor

Omleidingsroute

Gedurende de realisatie van de Corridor geldt er een grote omleidingsroute waarbij het vrachtverkeer verzocht wordt om de Julianaweg zoveel mogelijk te vermijden. Deze route kunt u delen met de chauffeurs/ leveranciers

Omleidingsroute corridor

Voorbereidende werkzaamheden de Corridor

Update 6 februari 2023

In januari is het ontwerp van deelgebied de Corridor vastgesteld.
De belangrijkste kenmerken van de nieuwe Julianaweg in deelgebied de Corridor zijn:

  • Maximale snelheid van 50 km/uur;
  • Vrijliggend eenzijdig te berijden fietspad aan beide zijden van de weg;
  • De as van de nieuwe Julianaweg blijft nagenoeg hetzelfde als de as van de huidige Julianaweg;
  • De weg heeft geen eenduidig profiel, maar drie verschillende profielen.

Realisatie Corridor

Naar verwachting starten wij in april 2023 met de daadwerkelijke herinrichting van de Corridor. We starten bij de Zusterschoolstraat en werken toe naar de Zeedijk. We hebben voor deze volgorde gekozen, omdat wij te maken hebben met het raakvlakproject ‘Versterking Markermeerdijken’. Wij pakken daarom het laatste stukje, tussen de Morseweg en de Zeedijk, later op als het team van de Versterking Markermeerdijken hier niet meer aan het werk is.

Update 21 november 2022

In deelgebied de Corridor is de afgelopen periode gewerkt aan de nodige aanpassingen aan het waterleidingnet van drinkwaterbedrijf PWN. De werkzaamheden worden in drie fases uitgevoerd. De eerste fase vond plaats ter hoogte van Groenhart en is afgerond. De tweede fase, ter hoogte van de brandweer, is ook reeds opgeleverd.

Derde fase

De derde en laatste fase vindt plaats aan de overzijde van de weg bij de brandweer. Aannemer Van Baarsen plaatst hier afzettingen. Het fiets- en voetpad is hier gedurende de werkzaamheden tijdelijk afgesloten.

Op maandag 5 en dinsdag 6 december wordt de kruising Julianaweg afgesloten bij de hoek van de Parallelweg vlakbij 1A. Er zal een tijdelijke omleidingsroute zijn voor het verkeer.
Als aannemer Van Baarsen door de inrit van een bedrijf heen moet graven, dan maken zij de nodige afspraken met de bedrijven.

Update september 2022

In deelgebied de Corridor is gestart met werkzaamheden aan het waterleidingnet en werkzaamheden aan kabels en leidingen. De benodigde informatie krijgt u rechtstreeks van de verschillende nutsbedrijven.

Meer informatie hierover en de algemene bewonersbrief van de verschillende nutsbedrijven vindt u op de website website Julianaweg-Volendam.

Spreekuur Julianaweg

Heeft u vragen, aandachtspunten of ideeën rondom de herinrichting van de Julianaweg? Dan bent u van harte welkom tijdens het maandelijks spreekuur met omgevingsmanager Linda Neeft en/of Rolien de Jong.  
  
Aanmelden kan via info@julianaweg-volendam.nl. U ontvangt een uitnodiging voor Zoom of voor een telefonische afspraak.  

 Ook is Bouwteam DeDam elke donderdag aanwezig in Volendam op onze projectlocatie aan de voormalige Vincentiusschool aan de Meidoornlaan. U kunt dan binnenlopen om informatie te halen of te delen. 

Inbreng

Voor het project hebben we de wensen en meningen van iedereen verzameld die belang heeft bij de Julianaweg. In 2020 is een werkgroep geformeerd met omwonenden en belanghebbenden. 

Meer informatie en laatste nieuws

Meer informatie en het laatste nieuws is te vinden op de website julianaweg-volendam.nl