Project Julianaweg

De komende jaren nemen we de Julianaweg grondig onder handen. De huidige weg is steeds drukker geworden én heeft onderhoud nodig. De nieuwe Julianaweg wordt een veilige weg, die de komende 30 jaar voor iedereen prettig is om te gebruiken.

Het project is opgesplitst in de volgende deelgebieden:

Update 11 september

In de nacht van 7 op 8 september is de deklaag aangebracht in fase 4 en 5. 
Vandaag starten de laatste roleringswerkzaamheden. Wij verwachten dit werkvak op 15 september vrij te geven.

Update  25 augustus

Vóór de bouwvak zijn de voorbereidingen getroffen voor het riool in fase 5. De kolken zijn gesteld en de banden zijn aangebracht.

Woensdag 23 augustus zijn de werkzaamheden na de bouwvak weer gestart. We gaan door met het aanbrengen van opsluitbanden, kolken en het straat- en tegelwerk. Eind week 36 zijn er asfalteerwerkzaamheden die fase 5 afronden.

Update 14 juli

De werkzaamheden in fase 3 en 4 zijn zo goed als afgerond. Deze fase loopt van de Julianaweg 139/200 tot voorbij de kruising met de Mgr. C. Veermanlaan. Vandaag voeren wij asfalteerwerkzaamheden uit.

Verkeer en bushaltes

Maandag 17 juli is het werkvak van fase 3 en 4 weer open voor verkeer.
De tijdelijke bushaltes aan de B. van Baarstraat en Hyacintenstraat zijn vanaf 17 juli niet meer in gebruik. EBS stopt weer bij de reguliere haltes in de Visserstraat.

Start fase 5

Maandag 17 juli starten wij met fase 5. Deze fase begint net voorbij de kruising met de Veermanlaan en loopt tot aan de duiker bij de Dijkgraaf de Ruiterlaan.

Update 7 juli

De laatste werkzaamheden van fase 2 aan het straatwerk zijn verricht. De werkzaamheden van fase 3 en 4 zijn in volle gang. De kolken, de trottoir- en inritbanden en de fundatie voor de voet- en fietspaden zijn aangebracht. 
 

Vorige week donderdag nacht nacht heeft de asfaltploeg een nieuwe deklaag in fase 1 en 2 aangebracht.
De kolken in fase 3 en 4 zijn op juiste hoogte gebracht. Daarnaast is een korrelbaan gemaakt ter voorbereiding op het plaatsen van de bestrating en het asfalteren van fase 3 en 4.

Bereikbaarheid

Gedurende fase 3/ 4 is de Julianaweg vanaf de rotonde bij de Van Baarstraat tot en met Snoek Wonen normaal bereikbaar. De tweede inrit van de Parallelweg, vanaf de rotonde bij de Van Baarstraat, is afgesloten.
Bestemmingsverkeer van de Parallelweg moet op de Parallelweg keren en weer dezelfde weg terug nemen. De kruising met de Mgr. C. Veermanlaan is ook afgesloten, het verkeer wordt hier omgeleid via de Edisonstraat.

Update 2 juni 2023

Start fase 3 en 4

De grenzen van het werkvak van fase 1 en fase 2 zijn aangepast. Dit heeft gevolgen voor fase 3 en fase 4. Deze fases combineren we tot één fase (fase 3 en 4). Donderdag 8 juni starten we met deze fase. De bedrijven in dit werkvak blijven gedurende de werkzaamheden bereikbaar en zijn op de hoogte gebracht. Naar verwachting zijn we ongeveer vijf weken bezig met deze fase.

Update mei 2023

 • In fase 1 zijn de bandenlijnen gezet. Hiermee is de inrichting van de weg ontstaan. De kolken zijn geplaatst en de groenstroken zijn ontgraven en aangevuld met teelaarde.
 • De werkzaamheden in fase 2 zijn in volle gang. Er zijn afgelopen week cunetten gegraven. Dit zijn uitgravingen in de grond. Hierna zijn de leidingen voor kolken aangebracht.
  Ook is de fundatie van het voet- en fietspad aangelegd. De rijbaan is gefreesd en de stratenmakers zijn bezig met de bandenlijnen van het trottoir.
 • Donderdag 1 juni wordt fase 2 geasfalteerd. In de avond brengen we de onderlaag en de tussenlaag aan. Daarna is nog ongeveer een week nodig om de bestrating af te ronden voordat we fase 2 kunnen open stellen voor het verkeer.

Update april 2023

Werkzaamheden Julianaweg gestart!

Wethouder Kees Schilder gaf 11 april het startsein voor de werkzaamheden aan de Julianaweg.

Update maart 2023

Het is bijna zover! Het ontwerp is klaar, we gaan starten met de realisatie van de Corridor. Wethouder Kees Schilder geeft het startsein voor de realisatie van de werkzaamheden bij het kruispunt Zusterschoolstraat - Julianaweg.

Waar en wanneer

 • Dinsdag 11 april om 14.30 uur
 • Kruispunt Zusterschoolstraat - Julianaweg

U bent van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie tussen 14.30 en 16.00 uur de starthandeling bij te wonen. 

Fasering 

Voor de realisatiefase is ‘bereikbaarheid’ onze grootste uitdaging. Wij beseffen dat alle bedrijven in de Corridor afhankelijk zijn van de Julianaweg. Vanwege de bereikbaarheid én omdat we veilig willen werken is de realisatie van de Corridor opgedeeld in acht uitvoeringsfases (zie afbeelding). Bekijk hier de planning per fase.

We beginnen bij de Zusterschoolstraat en eindigen bij de kruising met de Morseweg. We hebben voor deze volgorde gekozen, omdat we te maken hebben met het raakvlakproject ‘Versterking Markermeerdijken’. Dit team is bij de Zeedijk aan het werk en het bouwverkeer maakt hiervoor gebruik van de Julianaweg. Wij pakken het laatste gedeelte tot aan de Zeedijk op als het team van de Versterking Markermeerdijken dit weggedeelte niet meer hoeft te gebruiken.    

Fases Corridor

Omleidingsroute

Gedurende de realisatie van de Corridor geldt er een grote omleidingsroute waarbij het vrachtverkeer verzocht wordt om de Julianaweg zoveel mogelijk te vermijden. Deze route kunt u delen met de chauffeurs/ leveranciers

Omleidingsroute corridor

Voorbereidende werkzaamheden de Corridor

Update 6 februari 2023

In januari is het ontwerp van deelgebied de Corridor vastgesteld.
De belangrijkste kenmerken van de nieuwe Julianaweg in deelgebied de Corridor zijn:

 • Maximale snelheid van 50 km/uur;
 • Vrijliggend eenzijdig te berijden fietspad aan beide zijden van de weg;
 • De as van de nieuwe Julianaweg blijft nagenoeg hetzelfde als de as van de huidige Julianaweg;
 • De weg heeft geen eenduidig profiel, maar drie verschillende profielen.

Realisatie Corridor

Naar verwachting starten wij in april 2023 met de daadwerkelijke herinrichting van de Corridor. We starten bij de Zusterschoolstraat en werken toe naar de Zeedijk. We hebben voor deze volgorde gekozen, omdat wij te maken hebben met het raakvlakproject ‘Versterking Markermeerdijken’. Wij pakken daarom het laatste stukje, tussen de Morseweg en de Zeedijk, later op als het team van de Versterking Markermeerdijken hier niet meer aan het werk is.

Update 21 november 2022

In deelgebied de Corridor is de afgelopen periode gewerkt aan de nodige aanpassingen aan het waterleidingnet van drinkwaterbedrijf PWN. De werkzaamheden worden in drie fases uitgevoerd. De eerste fase vond plaats ter hoogte van Groenhart en is afgerond. De tweede fase, ter hoogte van de brandweer, is ook reeds opgeleverd.

Derde fase

De derde en laatste fase vindt plaats aan de overzijde van de weg bij de brandweer. Aannemer Van Baarsen plaatst hier afzettingen. Het fiets- en voetpad is hier gedurende de werkzaamheden tijdelijk afgesloten.

Op maandag 5 en dinsdag 6 december wordt de kruising Julianaweg afgesloten bij de hoek van de Parallelweg vlakbij 1A. Er zal een tijdelijke omleidingsroute zijn voor het verkeer.
Als aannemer Van Baarsen door de inrit van een bedrijf heen moet graven, dan maken zij de nodige afspraken met de bedrijven.

Update september 2022

In deelgebied de Corridor is gestart met werkzaamheden aan het waterleidingnet en werkzaamheden aan kabels en leidingen. De benodigde informatie krijgt u rechtstreeks van de verschillende nutsbedrijven.

Meer informatie hierover en de algemene bewonersbrief van de verschillende nutsbedrijven vindt u op de website website Julianaweg-Volendam.

Spreekuur Julianaweg

Heeft u vragen, aandachtspunten of ideeën rondom de herinrichting van de Julianaweg? Dan bent u van harte welkom tijdens het maandelijks spreekuur met omgevingsmanager Linda Neeft en/of Rolien de Jong.  
  
Aanmelden kan via info@julianaweg-volendam.nl. U ontvangt een uitnodiging voor Zoom of voor een telefonische afspraak.  

 Ook is Bouwteam DeDam elke donderdag aanwezig in Volendam op onze projectlocatie aan de voormalige Vincentiusschool aan de Meidoornlaan. U kunt dan binnenlopen om informatie te halen of te delen. 

Inbreng

Voor het project hebben we de wensen en meningen van iedereen verzameld die belang heeft bij de Julianaweg. In 2020 is een werkgroep geformeerd met omwonenden en belanghebbenden. 

Meer informatie en laatste nieuws

Meer informatie en het laatste nieuws is te vinden op de website julianaweg-volendam.nl