Project Julianaweg

Herinrichting Julianaweg. De komende jaren nemen we de Julianaweg grondig onder handen. De huidige weg is steeds drukker geworden én heeft onderhoud nodig. De nieuwe Julianaweg wordt een veilige weg, die de komende 30 jaar voor iedereen prettig is om te gebruiken. We zijn in 2020 aan de slag gegaan met het ontwerp van de Julianaweg.

Voorbereidende werkzaamheden de Corridor

Update 21 november 2022

In deelgebied de Corridor is de afgelopen periode gewerkt aan de nodige aanpassingen aan het waterleidingnet van drinkwaterbedrijf PWN. De werkzaamheden worden in drie fases uitgevoerd. De eerste fase vond plaats ter hoogte van Groenhart en is afgerond. De tweede fase, ter hoogte van de brandweer, is ook reeds opgeleverd.

Derde fase

De derde en laatste fase vindt plaats aan de overzijde van de weg bij de brandweer. Aannemer Van Baarsen plaatst hier vandaag afzettingen. Het fiets- en voetpad is hier gedurende de werkzaamheden tijdelijk afgesloten.

Bij de kruising met de Dijkgraaf de Ruiterlaan zijn vanaf vandaag werkzaamheden aaan kabels en leidingen. Er staan afzettingen en er zijn verkeersregelaars om te zorgen voor een veilige verkeerssituatie.

Update september 2022

n deelgebied de Corridor is gestart met werkzaamheden aan het waterleidingnet en werkzaamheden aan kabels en leidingen. De benodigde informatie krijgt u rechtstreeks van de verschillende nutsbedrijven.

Meer informatie hierover en de algemene bewonersbrief van de verschillende nutsbedrijven vindt u op de website website Julianaweg-Volendam.

Spreekuur Julianaweg

Heeft u vragen, aandachtspunten of ideeën rondom de herinrichting van de Julianaweg? Dan bent u van harte welkom tijdens het maandelijks spreekuur met omgevingsmanager Linda Neeft en/of Rolien de Jong.  
  
Aanmelden kan via info@julianaweg-volendam.nl. U ontvangt een uitnodiging voor Zoom of voor een telefonische afspraak.  

 Ook is Bouwteam DeDam elke donderdag aanwezig in Volendam op onze projectlocatie aan de voormalige Vincentiusschool aan de Meidoornlaan. U kunt dan binnenlopen om informatie te halen of te delen. 

Inbreng

Voor het project hebben we de wensen en meningen van iedereen verzameld die belang heeft bij de Julianaweg. In 2020 is een werkgroep geformeerd met omwonenden en belanghebbenden. 

Meer informatie en laatste nieuws

Meer informatie en het laatste nieuws is te vinden op de website julianaweg-volendam.nl