Project Julianaweg

De komende jaren nemen we de Julianaweg grondig onder handen. De huidige weg is steeds drukker geworden én heeft onderhoud nodig. De nieuwe Julianaweg wordt een veilige weg, die de komende 30 jaar voor iedereen prettig is om te gebruiken.

Het project is opgesplitst in de volgende deelgebieden:

De Corridor

Op vrijdag 22 december 2023 is deelgebied de Corridor weer volledig opgengesteld voor het verkeer. Klik hier voor een terugblik op de werkzaamheden. 

Het Dorp en De Entree

Er is voor gekozen om de deelgebieden het Dorp en de Entree samen te voegen in de ontwerpfase. Er komt dus één Voorlopig en één Definitief Ontwerp voor het resterende deel van de Julianaweg. 

Eind 2023 is het verkeerskundig ontwerp voor het resterende deel van de Julianaweg afgerond. Dat betekent dat alle verkeerskundige kaders rondom wet- en regelgeving en beleid van de gemeente zijn verwerkt in het concept Voorlopig Ontwerp. Dit was het startsein voor het ontwerp- en participatieproces voor het Het Dorpp en De Entree. Momenteel vinden er sessies met de werkgroep plaats. Half maart 2024 vindt waarschijnlijk de eerste informatiebijeenkomst voor de omgeving plaats.

Naar verwachting starten we in 2025 met de realisatie van het Dorp en de Entree.

Spreekuur Julianaweg

Heeft u vragen, aandachtspunten of ideeën rondom de herinrichting van de Julianaweg? Dan bent u van harte welkom tijdens het maandelijks spreekuur met omgevingsmanager Linda Neeft en/of Rolien de Jong.  
  
Aanmelden kan via info@julianaweg-volendam.nl. U ontvangt een uitnodiging voor Zoom of voor een telefonische afspraak.  

 Ook is Bouwteam DeDam elke donderdag aanwezig in Volendam op onze projectlocatie aan de voormalige Vincentiusschool aan de Meidoornlaan. U kunt dan binnenlopen om informatie te halen of te delen. 

Inbreng

Voor het project hebben we de wensen en meningen van iedereen verzameld die belang heeft bij de Julianaweg. In 2020 is een werkgroep geformeerd met omwonenden en belanghebbenden. 

Meer informatie en laatste nieuws

Meer informatie en het laatste nieuws is te vinden op de website julianaweg-volendam.nl