Project Cultureel Centrum Oosthuizen

Aan De Krommert 1, 18 en 25 in Oosthuizen staat nu het voormalige cultureel centrum. Het plan is om deze locatie een nieuwe bestemming te geven.

Op de plek van het cultureel centrum wil de ontwikkelaar 22 seniorenwoningen ontwikkelen. Het plan krijgt de naam plan Watering Oosthuizen.

Er zijn drie participatieronde geweest. Na het verwerken van de reacties uit de participatie is gestart met de bestemmingsplanprocedure. De eerstvolgende stap is om het bestemmingsplan ter visie te leggen.

Planning

  • Afronding voorbereidingsfase: vierde kwartaal 2022/eerste kwartaal 2023
  • Start bouwwerkzaamheden: derde kwartaal 2023.
  • Oplevering woningen: derde/vierde kwartaal 2024.

Meer informatie is te vinden op onderstaande website:

wateringoosthuizen.nl/

Hieronder een overzichtstekening van de Watering en het aanzicht van de woning in april 2022:

Situatie april 2022

Aanzicht woningen Cultureel Centrum Oosthuizen april 2022 Overzichtstekening situatie Watering april 2022