Project Cultureel Centrum Oosthuizen

Aan De Krommert 1, 18 en 25 in Oosthuizen staat nu het voormalige cultureel centrum. Het plan is om deze locatie een nieuwe bestemming te geven.

Op de plek van het cultureel centrum in Oosthuizen worden 22 eigentijdse, comfortabele bungalows gebouwd. Het plan krijgt de naam 'plan Watering Oosthuizen'. Binnenkort kunt u ook de plattegronden van de woningen op deze website vinden.

Ontwerp

Het moderne ontwerp van lokale architect Ruben Wennekers is tot stand gekomen door uitgebreide participatie. Potentiële bewoners gaven aan graag een slaapkamer op de begane grond te willen hebben. Een bijkeuken, ruime badkamer, veel licht en een compacte tuin waren de andere wensen. In samenwerking met aannemer Bot Bouw hebben we de woningen energiezuinig gemaakt en met extra zonnepanelen heeft u zo goed als geen energiekosten. Er zijn verschillende type woningen en heel veel mogelijkheden om de woning naar uw wens samen te stellen. Op deze website zullen we u zo goed mogelijk informeren, maar vanzelfsprekend gaan we graag met u in gesprek om aan uw woonwensen te voldoen.

Ipressie doorsnede woning Watering

Update 11 december 2023

Uitspraak in beroep tegen bestemmingsplan Herontwikkeling De Watering aan de Krommert in Oosthuizen

Op 27 oktober 2022 heeft de gemeenteraad van de gemeente Edam-Volendam het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling De Watering aan de Krommert te Oosthuizen’ vastgesteld, waarmee de realisatie van 22 woningen mogelijk wordt gemaakt. Tegen dit besluit is door een aantal omwonenden beroep bij de Raad van State aangetekend. 

De beroepschriften zijn op 15 september 2023 behandeld door de Raad van State. Op 15 november 2023 is er uitspraak gedaan. Hieruit blijkt dat twee beroepen ongegrond zijn verklaard; één beroep is gedeeltelijk gegrond verklaard. Dit komt door de formulering van een artikel in de regels van het bestemmingsplan. De rechter heeft zelf aangegeven hoe deze regel moet worden aangepast: 

  • Een aanpassing gericht op de instandhouding van de voorgeschreven geluidwerende erfafscheiding. 
  • Het bestemmingsplan wordt aangepast. Daarna wordt deze gepubliceerd op de landelijke voorziening ruimtelijkeplannen.nl, volgens uitspraak van de Raad van State. 

Volgende stap in dit project is de omgevingsvergunning bouwen. Deze vergunning is door de ontwikkelaar aangevraagd en door de gemeente verleend, maar ook hiertegen is bezwaar ingediend. De behandeling van dit bezwaarschrift, waarbij bezwaarmakers worden gehoord, loopt nog.

Update februari 2023

De gemeenteraad heeft in oktober 2022 het bestemmingsplan vastgesteld. De ontwikkelaar start aansluitend de verplichte  gemeentelijke vervolgprocedures voor de verdere voorbereiding. Onder andere voor de sloop van het huidige gebouw en het bouwrijp maken van de locatie.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website wateringoosthuizen.nl/.

Hieronder een overzichtstekening van de Watering en het aanzicht van de woning in april 2022:

impressie watering

Situatie april 2022