Project Cultureel Centrum Oosthuizen

Aan De Krommert 1, 18 en 25 in Oosthuizen staat nu het voormalige cultureel centrum. Het plan is om deze locatie een nieuwe bestemming te geven.

Op de plek van het cultureel centrum wil de ontwikkelaar 22 seniorenwoningen ontwikkelen. Het plan krijgt de naam plan Watering Oosthuizen.

Update februari 2023

De gemeenteraad heeft in oktober 2022 het bestemmingsplan vastgesteld. De ontwikkelaar start aansluitend de verplichte  gemeentelijke vervolgprocedures voor de verdere voorbereiding. Onder andere voor de sloop van het huidige gebouw en het bouwrijp maken van de locatie.

Planning

  • Afronding voorbereidingsfase: vierde kwartaal 2022/eerste kwartaal 2023
  • Start bouwwerkzaamheden: derde kwartaal 2023.
  • Oplevering woningen: derde/vierde kwartaal 2024.

Meer informatie is te vinden op onderstaande website:

wateringoosthuizen.nl/

Hieronder een overzichtstekening van de Watering en het aanzicht van de woning in april 2022:

Situatie april 2022

Aanzicht woningen Cultureel Centrum Oosthuizen april 2022 Overzichtstekening situatie Watering april 2022