Overlijdensaangifte

Algemeen

Als iemand overlijdt doet u hiervan aangifte in de gemeente waar deze persoon is overleden. De gemeente verwerkt het overlijden in de burgerlijke stand en de Basisregistratie Personen (BRP). Aangifte doen is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. Uitvaartondernemers kunnen hier digitaal aangifte doen. Wilt u zelf aangifte doen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken.

Aangifte doen

Komt u persoonlijk bij de balie van het Stadskantoor het overlijden aangeven? Dan kunt u daarvoor een afspraak maken .

De uitvaartondernemer of u doet de aangifte bij de gemeente. Doe dit binnen zes dagen na het overlijden. Een begrafenis of crematie moet namelijk uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden.

U krijgt twee documenten van de gemeente:

  • toestemming voor de uitvaart (het ‘verlof tot begraven’ of het ‘verlof tot cremeren’). Heeft de overledene aangegeven dat hij of zij het lichaam aan de wetenschap wil geven? Dan krijgt u een document met het ‘verlof tot ontleding’.
  • een afschrift van de overlijdensakte.

Wat neemt u mee of voegt u bij?

  • B-enveloppe met daarin het formulier van de arts over de oorzaak van het overlijden.
  • Uw geldige legitimatiebewijs.
  • Als uitstel van de crematie of begrafenis nodig is: een vergunning hiervoor.
  • Eventueel uw trouwboekje.

Is de overledene op een natuurlijke manier gestorven? Dan neemt u ook mee:

  • Verklaring van natuurlijk overlijden (van een schouwarts).

Is de overledene niet op een natuurlijke manier gestorven? Dan neemt u ook mee:

  • Verklaring van niet-natuurlijk overlijden (van een schouwarts).
  • Verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie (van de officier van justitie).

Kosten

De leges voor een uittreksel uit het overlijdensregister zijn € 15,70.

Aanvullende informatie

Is iemand uit Nederland in het buitenland overleden? Dan geeft u dit door aan de gemeente waar deze persoon woonde. Hiervoor hebt u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar de persoon is overleden. U kunt hiervoor contact opnemen met de Nederlandse ambassade of het consulaat. Is er in het land waar u bent geen Nederlandse diplomatieke post? Dan kunt u naar de ambassade gaan van een ander EU-land. Of neem contact op met uw reisorganisatie of lokale politie. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Uitstel van begraven of crematie

Soms is het niet mogelijk om iemand binnen zes dagen na overlijden te begraven of cremeren. U kunt dan uitstel vragen aan de burgemeester. De uitvaartondernemer regelt dit meestal.