Onze bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen omschrijven wat er mag gebeuren op de grond in een gemeente. De plannen laten bijvoorbeeld zien of u mag bouwen, aanbouwen of een bedrijf mag vestigen.

De meeste bestemmingsplannen van onze gemeente staan op ruimtelijkeplannen.nl. Dit is een landelijke voorziening waarop alle digitale plannen van gemeenten en andere overheden zijn terug te vinden. 

Werkt de website Ruimtelijk Plannen niet? Dan kunt u ook naar de gemeentelijke planviewer. U kunt hier zoeken op de naam van het bestemmingsplan of op adres. 

Let op: Bij het bestemmingsplan staat de status aangegeven, bijvoorbeeld of dit een vastgesteld plan of een ontwerpplan betreft. Het digitale bestemmingsplan is juridisch bindend.

Link naar de actuele bekendmakingen

Locatie Mgr. C. Veermanlaan/afspraak maken

Heeft u na het lezen van het bestemmingsplan nog vragen? Dan kunt u op afspraak langskomen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling aan de Mgr. C. Veermanlaan 1f, Volendam. U kunt hier uw vragen stellen aan een van onze medewerkers. Maak een afspraak via (0299) 398398. Het inzien van een bestemmingsplan is kosteloos.

Bestemmingsplannen in ontwikkeling/ ter inzage

Overige bestemmingsplannen

Katham

Voorschriften, eerste herziening Katham

Wilt u een van onderstaande bestemmingsplannen inzien? Dan kunt u via info@edam-volendam.nl hiervoor een afspraak maken.

  • Oud Volendam 1998

Heeft u met een bestemmingsplan te maken?

Wilt u iets bouwen of verbouwen en is dit niet omgevingsvergunningsvrij? Dan kunt u in een bestemmingsplan nagaan of uw bouwplan wordt toegestaan volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan. En onder welke voorwaarden. Ook bij initiatieven, bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt beginnen, wordt gekeken in het bestemmingsplan of het initiatief op die locatie is toegestaan. Is uw bouwplan niet omgevingsvergunningsvrij? Vraag dan een omgevingsvergunning via het Omgevingsloket.nl aan.