Ontkenning vaderschap

Algemeen

Als moeder kunt u ontkennen dat uw overleden echtgenoot de vader van het kind is. Hiervoor legt u een verklaring af bij de gemeente.

Wanneer ontkennen?

Dit kan al tijdens de zwangerschap tot één jaar na de geboorte van het kind. En als deze twee punten van toepassing zijn:

  • Uw echtgenoot is overleden binnen 306 dagen vóór de geboorte van het kind.
  • U leefde vanaf de 306e dag voor de geboorte gescheiden van uw echtgenoot. Of u was vanaf die dag gescheiden van tafel en bed.

Er is maar één grond voor de ontkenning van het vaderschap: de echtgenoot van de moeder is niet de biologische vader is van het kind. Is hij dit wel? Dan kan hij het vaderschap niet ontkennen. Ook kan hem het vaderschap niet worden ontnomen.

Let op! Was u al hertrouwd toen uw kind geboren werd? Door de verklaring wordt uw nieuwe echtgenoot de wettelijke vader van het kind.

Wat neemt u mee naar de gemeente

  • Uw geldige identiteitsbewijs.
  • Uittreksel geboorteakte kind.
  • Uittreksel overlijdensakte vader

Vaderschap ontkennen bij de rechtbank

Ook in andere situaties kunt u soms het vaderschap ontkennen. U dient dan een verzoek in bij de rechtbank. Het verzoek tot ontkenning door de moeder moet zijn ingediend binnen één jaar na geboorte. De vader dient het verzoek in binnen één jaar nadat hij te weten is gekomen dat hij vermoedelijk niet de biologische vader is.

Ontkenning van het vaderschap door de vader of het kind komt alleen tot stand door een rechterlijke uitspraak. Een belanghebbende moet daarvoor een verzoek indienen bij de rechtbank. Heeft de vader het kind erkend voor het huwelijk? Dan kunnen vader en moeder het vaderschap niet meer ontkennen.

Ontkenning vaderschap door een kind

Is een kind te weten gekomen dat de vader vermoedelijk niet zijn/haar biologische vader is? Dan kan het kind binnen drie jaar een verzoek tot ontkenning vaderschap indienen. Is het kind nog minderjarig? Dan kan dit verzoek worden ingediend als het kind meerderjarig is. Dit kan uiterlijk tot drie jaar nadat het kind meerderjarig is geworden.

Kosten ontkenning

De gemeente rekent geen kosten. U moet uiteraard wel de eventuele kosten voor een advocaat betalen. Als het nodig is kunt u een Verklaring omtrent Inkomen en Vermogen (VIValt) aanvragen via de advocaat of rechtsbijstandverlener.