Ontheffing geluidsvoorschriften horeca

Algemeen

Hebt u een horecabedrijf en wilt u een optreden of feest met harde muziek organiseren? Dan kunt u een ontheffing aanvragen voor een vrijstelling voor twaalf dagen.

Wat u moet weten

Het college van Burgemeester en Wethouders kan aan (horeca) ondernemers maximaal twaalf keer een vrijstelling verlenen van de geldende geluidsvoorschriften. Het college mag per jaar maximaal vier zogenaamde collectieve dagen aanwijzen, maar is hiertoe niet verplicht. Momenteel zijn de vrijstellingsdagen voor zowel Edam als Volendam de vier kermisdagen. De collectieve dagen worden aan het begin van elk kalenderjaar bekend gemaakt.

Als (horeca)ondernemer kunt u dus maximaal acht keer per kalenderjaar een vrijstelling van de geluidsvoorschriften aanvragen. Dit is  voor (individuele) activiteiten waarbij de geldende geluidsnormen naar verwachting worden overschreden.

Wilt u gebruik maken van de 12-dagen regeling? Dan moet u dit ten minste veertien dagen vóór de dag dat de festiviteit of activiteit plaatsvindt doorgeven.