Omgevingsplan bekijken

Algemeen

In een omgevingsplan staan regels over het gebruik van de grond in een bepaald gebied en van de gebouwen die daarop staan. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor wonen, industrie of landbouw. De gemeenteraad bepaalt wat er in het omgevingsplan staat.

Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is? Dan kunt u de omgevingsplannen bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl of bij de gemeente.

U kunt op afspraak langskomen, neemt u hiervoor contact op via (0299) 398 398.

Wat moet ik doen?

U kunt langskomen bij de afdeling RO aan de Mgr. C. Veermanlaan 1f, Volendam. Hiervoor dient u wel een afspraak te maken via telefoonnummer (0299) 398 398. Het inzien van een omgevingsplan is kosteloos. U kunt het omgevingsplan ook rechtstreeks inzien op de landelijke voorziening ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website.

Hoe werkt het?

Bij koop of huur van een woning is het belangrijk om te weten wat wel en niet mag worden gebouwd of veranderd in de directe omgeving van het huis. Mag een bestaand weiland worden bebouwd, mogen nieuwe wegen worden aangelegd of bedrijfsactiviteiten worden ontplooid in de directe leefomgeving? Deze informatie staat in een omgevingsplan en kan u helpen bij de keuze voor een woning.

Hoe lang duurt het?

Het omgevingsplan is het enige plan met betrekking tot de ruimtelijke ordening, dat rechten en plichten vastlegt. Het plan geeft aan waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Iedereen is aan het plan gebonden: niet alleen de burgers, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Kosten

Het inzien van het omgevingsplan is kosteloos. Voor eventueel in te dienen aanvragen worden leges in rekening gebracht.