Nederlander worden door optie

Algemeen

Als niet-Nederlander kunt u op verschillende manieren Nederlander worden. De makkelijkste manier is Nederlander worden door optie. U legt dan een verklaring af op het Stadskantoor. Maak hiervoor een telefonische afspraak bij de sectie Publiek. U hoort dan ook welke documenten u moet meenemen.

Wat zijn de te volgen stappen?

Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kunt u checken of u aan de voorwaarden voldoet. Bel daarna met de sectie Publiek om een afspraak te maken. U hoort dan welke documenten u moet meenemen.

 • U legt bij ons een verklaring af dat u Nederlander wilt worden door optie.
 • U betaalt de kosten, nadat u de verklaring hebt afgelegd.
 • U vult een formulier in waarin u zegt dat u de verklaring van verbondenheid wilt afleggen. Deze verklaring legt u af tijdens de naturalisatieceremonie. Hiermee verklaart u dat de Nederlandse wet ook voor u geldt. Kinderen jonger dan zestien jaar hoeven dit niet te doen.

Wij controleren uw verklaring. Wordt deze goedgekeurd? Dan krijgt u binnen dertien weken bericht van de burgemeester. De burgemeester kan deze termijn één keer verlengen.

 • Als u aan alle voorwaarden voldoet, bevestigt de burgemeester uw optieverklaring. U krijgt een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie.
 • Voldoet u  niet aan de voorwaarden? Dan kunt u geen Nederlander worden. Deze beslissing staat in een brief. In deze brief leggen we uit waarom u geen Nederlander kunt worden. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken. Vraag meer informatie hierover bij de sectie Publiek.

Naturalisatieceremonie

Op de naturalisatieceremonie legt u de verklaring van verbondenheid af. Ook krijgt u tijdens de ceremonie de bevestiging dat u Nederlander bent geworden. U bent verplicht om naar deze ceremonie te gaan. Was uw kind bij het afleggen van de optieverklaring zestien jaar of ouder? Dan is hij of zij ook verplicht om naar de ceremonie te gaan. Kinderen jonger dan zestien hoeven niet mee te komen, maar dat mag natuurlijk wel.

Wat heb ik nodig voor de aanvraag?

 • Uw verblijfsvergunning

 • Uw geldige paspoort of een ander reisdocument

 • Uw geboorteakte

 • Andere documenten over uw persoonlijke situatie. Denk bijvoorbeeld aan een huwelijksakte of echtscheidingsakte.

Belangrijk bij buitenlandse documenten

 • De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf bij ons aan of dit nodig is.

 • Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn. Als dit niet zo is, moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.

Wat zijn de kosten?

Tarieven 2023, optieverklaringen

Tarief enkel verzoek (één persoon) € 206,00
Tarief gezamenlijk verzoek € 351,00
Minderjarige medegeopteerde €   23,00

Meer informatie

Nederlander worden door naturalisatie

Kunt u geen Nederlander worden door optie. Dan is het misschien mogelijk om Nederlander te worden door naturalisatie.

Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken

Geeft u onjuiste informatie of houdt u belangrijke informatie achter? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken. Hierdoor kunt u staatloos worden.