Nederlander worden door naturalisatie

Algemeen

Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Een van de manieren is door naturalisatie. Naturalisatie betekent het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. U kunt dit bij ons regelen. Bel eerst met de sectie Publiek om een afspraak te maken. U hoort dan ook welke documenten u moet meenemen.

Wat moet u doen?

Bekijk  de voorwaarden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Zo bent u goed voorbereid. Bel daarna met de sectie Publiek om een afspraak te maken., U hoort dan ook welke documenten u moet meenemen.

 • Vervolgens gaat u naar het Stadskantoor en dient de aanvraag in.
 • U kunt tegelijk een aanvraag indienen voor uw minderjarige kinderen die in Nederland wonen.
 • U betaalt de kosten.
 • U vult een formulier in waarin u zegt dat u de 'verklaring van verbondenheid' aflegt. Hiermee verklaart u dat u weet dat de Nederlandse wet ook voor u geldt. Kinderen jonger dan zestien jaar hoeven dit niet te doen.
 • U krijgt van ons bericht of u Nederlander wordt.

Als u wordt genaturaliseerd krijgt u een uitnodiging van ons voor een officiële bijeenkomst. Deze bijeenkomst heet de naturalisatieceremonie. U wordt pas Nederlander als u bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt. Dan krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.

Hoe lang duurt het?

Het duurt maximaal een jaar voordat u weet of u Nederlander wordt. De IND kan deze termijn maximaal twee keer verlengen met een half jaar.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken bij de IND.

Wat neemt u mee?

 • uw verblijfsvergunning;
 • uw geldige paspoort;
 • uw geboorteakte;
 • het inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma).

Bent u getrouwd of geregistreerd partner ? Of u woont samen met een Nederlandse partner? Dan moet u dit bewijzen met een van de volgende documenten:

 • huwelijksakte;
 • akte van geregistreerd partnerschap;
 • bewijs dat u drie jaar of langer samenwoont met een Nederlandse partner.

Let op!

 • Wij moeten kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan ons of dit nodig is.

 • Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Is dit niet zo? Laat dan de documenten eerst vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.

Kosten

Kosten naturalisatie2024
Tarief meerderjarige€1023,00
Tarief echtpaar/partners€1305,00
Medeverlening minderjarig kind€151,00
Tarief meerderjarige verlaagd€760,00
Tarief echtpaar verlaagd€1044,00

Aanvullende informatie

Geeft u foute informatie of houdt u belangrijke informatie achter? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken. Hierdoor kunt u staatloos worden.

Meer informatie over Nederlander worden vindt u op de website van de Immigratie- en naturalisatiedienst.