Nachtwerkontheffing

Algemeen

Verricht u werkzaamheden in de openbare ruimte buiten de reguliere werktijden om (tussen 19:00 uur en 07:00 uur en op zon- en feestdagen)? En veroorzaakt uw werk (geluid)hinder? Dan heeft u een nachtwerkontheffing nodig. Een aanvraag levert u minimaal acht weken voor het starten van de werkzaamheden in. U heeft de keuze uit onderstaande aanvraagformulieren:

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Eén week voor aanvang van de activiteiten licht u de omwonenden schriftelijk in over de werkzaamheden en omleidingsroutes.

Ook heeft u de bewoners per brief op de hoogte gebracht van uw contactgegevens. Deze brief voegt u bij het aanvraagformulier.