Naamswijziging voornaam

Algemeen

U kunt de rechter vragen om uw voornaam te wijzigen. U hebt een advocaat nodig om deze aanvraag in te dienen.

Aanvragen

  • Neem contact op met een advocaat.
  • De advocaat dient vervolgens de aanvraag in bij de rechtbank.
  • Bij een minderjarige doet een van de ouders of de voogd het verzoek via een advocaat.

Heeft de rechter uw aanvraag afgewezen? Dan kunt u binnen drie maanden hoger beroep indienen bij het gerechtshof.

Aanpassen van documenten

  • Uw nieuwe voornaam moet op uw identiteitsbewijs staan. Vraag daarom een nieuw paspoort, identiteitskaart en/of nieuw rijbewijs aan.
  • Besluit de rechter dat uw voornaam gewijzigd mag worden? Dan passen wij uw geboorteakte aan.
  • Wij registreren uw nieuwe voornaam. Alle overheidsinstanties die gegevens krijgen van ons weten dan ook uw nieuwe voornaam.
  • Aan andere instanties geeft u zelf door dat u een nieuwe voornaam hebt.

Transgender

Iemand die transgender is hoeft niet naar de rechtbank als zij hun voornaam willen wijzigen. Zij kunnen direct terecht bij de gemeente. Maak daarvoor telefonisch een afspraak op (0299) 398 398. Wel zijn een aantal documenten nodig, waaronder een verklaring van een arts.