Marktplaats aanvragen

Algemeen

Wilt u een plaats op de markt innemen? Dan heeft u een marktvergunning nodig. Dit kan voor een dag- of weekmarkt zijn maar ook voor een tijdelijke markt zoals een kerstmarkt. Naast de (éénmalige) legeskosten moet u marktgeld en kraamhuur betalen. Een plaats vraagt u schriftelijk aan. Heeft u hierover vragen? Bel of mail ons dan.

Aanvragen

U vraagt de marktvergunning schriftelijk aan bij: 

Het College van burgemeester en wethouders
Postbus 180
1130 AD VOLENDAM

Geef in uw aanvraag aan op welke markt u wilt staan en wat u verkoopt. Als er een wachtlijst is, kan het verkrijgen van een vergunning langere tijd duren. Vraag hierover via bovenstaande knoppen informatie bij ons op. 

Wat voegt u bij de aanvraag?

  • Een (kopie) geldig identiteitsbewijs.
  • Bewijs dat u verzekerd bent tegen wettelijke aansprakelijkheid tijdens uw markthandel.

Aan welke eisen moet u voldoen?

Wilt u een plaats op de markt? Dan moet u aan het volgende voldoen:

  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • U bent handelingsbekwaam.

Vaste plaats of een plaats als 'meeloper'

De wachttijd voor een vaste plaats verschilt per markt en per branche.

De marktmeester wijst elke marktdag de dagplaatsen per branche toe aan 'meelopers'. Een meeloper is iemand die de vaste plaats van iemand anders tijdelijk over kan nemen. 

Dagplaatsen zijn vaste plaatsen die vrij komen als een ondernemer met een vaste plaats er een keer niet is. Wij geven dan direct de vergunning waarmee u zich kunt laten inschrijven als meeloper.