Maria Goretti

Voor de herontwikkeling van de oude school op de Maria Goretti Locatie is het project in drie projecten opgedeeld. De projecten rond de huisvesting van de turnvereniging en de kinderdagopvang zijn inmiddels ofwel afgerond, of worden momenteel gerealiseerd.

Update februari 2023

Project 'Maria Goretti' omvat 82 woningen, waarvan 9 eengezinswoningen en 73 appartementen. Van deze woningen zal ook een deel worden afgenomen door Stichting Odion, een samenwerkingspartner van De Vooruitgang.

Wat is de huidige status van het project?

Het voorlopig ontwerp is getoetst door de gemeente. In dit voorlopig ontwerp is tevens de impact van de nieuwbouw op de omgeving meegenomen, denk aan bereikbaarheid door nood- en hulpdiensten en parkeermogelijkheden voor de toekomstige bewoners. Ook de welstandscommissie heeft inmiddels haar akkoord gegeven op het voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp wordt nu uitgewerkt tot een de definitief ontwerp. Hiervoor wordt het ontwerp doorgerekend zodat alle technische uitgangspunten voor de bouw bekend zijn. Het definitief ontwerp is onderdeel van de vergunningsaanvraag die De Vooruitgang in oktober 2022 indient bij de gemeente Edam-Volendam. Het participatietraject is hiermee afgerond, vanaf dat moment geldt de standaard vergunningsprocedure.

Update april 2021

Voor de nieuwbouw heeft De Vooruitgang inmiddels een participatietraject doorlopen. De nieuwbouw behelst de realisatie van 82 sociale huurwoningen, waarvan 30 zorgwoningen, en aanleg van de openbare ruimte.

Op 22 april 2021 is de koopovereenkomst voor de Maria Goretti locatie tussen de gemeente en woningcorporatie de Vooruitgang door de raad goedgekeurd. Dit betekent dat de Vooruitgang het proces voor herontwikkeling van de Maria Goretti locatie verder gaat invullen.

Meer informatie

Meer over de voortgang van het project leest u op de website van de Vooruitgang. Wilt u zich nog aanmelden voor de vervolgbijeenkomsten? Stuur dan een mail naar: info@devooruitgang.com

Gymstuif aan de Julianaweg Volendam