Maria Goretti

Voor de herontwikkeling van de oude school op de Maria Goretti Locatie is het project in drie projecten opgedeeld. De projecten rond de huisvesting van de turnvereniging en de kinderdagopvang zijn inmiddels ofwel afgerond, of worden momenteel gerealiseerd.

Voor de nieuwbouw heeft De Vooruitgang inmiddels een participatietraject doorlopen. De nieuwbouw behelst de realisatie van 82 sociale huurwoningen, waarvan 30 zorgwoningen, en aanleg van de openbare ruimte.

Op 22 april 2021 is de koopovereenkomst voor de Maria Goretti locatie tussen de gemeente en woningcorporatie de Vooruitgang door de raad goedgekeurd. Dit betekent dat de Vooruitgang het proces voor herontwikkeling van de Maria Goretti locatie verder gaat invullen.

Meer informatie

Meer over de voortgang van het project leest u op de website van de Vooruitgang. Wilt u zich nog aanmelden voor de vervolgbijeenkomsten? Stuur dan een mail naar: info@devooruitgang.com

Gymstuif aan de Julianaweg Volendam