Maria Goretti

Voor de herontwikkeling van de oude school op de Maria Goretti Locatie is het project in drie projecten opgedeeld. De huidige gebruikers van de katholieke stichting Club en Buurthuiswerk (CBW) en de Stichting Turnpromotie Edam-Volendam (STEV), krijgen een plek op een andere/nieuwe locatie. Op deze locatie komen 71 sociale huurwoningen, waarvan 16 zorgwoningen.

Op 22 april 2021 is de koopovereenkomst voor de Maria Goretti locatie tussen de gemeente en woningcorporatie de Vooruitgang door de raad goedgekeurd. Dit betekent dat de Vooruitgang het proces voor herontwikkeling van de Maria Goretti locatie verder zal gaan invullen. Dit is ook het moment dat omwonenden en andere betrokkenen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het participatietraject.

De Vooruitgang gaat de komende weken hier verder vorm aan geven en de uitnodigingen voor de 1e  bijeenkomst versturen. Heeft u interesse om hier aan deel te nemen? Dan kunt zich aanmelden via info@devooruitgang.com

Gymstuif aan de Julianaweg Volendam