Maria Goretti

Voor de herontwikkeling van de oude school op de Maria Goretti Locatie is het project in drie projecten opgedeeld. De huidige gebruikers van de katholieke stichting Club en Buurthuiswerk (CBW) en de Stichting Turnpromotie Edam-Volendam (STEV), krijgen een plek op een andere/nieuwe locatie. Op deze locatie komen 71 sociale huurwoningen, waarvan 16 zorgwoningen.

Op 22 april 2021 is de koopovereenkomst voor de Maria Goretti locatie tussen de gemeente en woningcorporatie de Vooruitgang door de raad goedgekeurd. Dit betekent dat de Vooruitgang het proces voor herontwikkeling van de Maria Goretti locatie verder zal gaan invullen. Dit is ook het moment dat omwonenden en andere betrokkenen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het participatietraject.

Op 8 juni is de eerste participatieronde geweest. Deelnemers krijgen een uitnodiging voor vervolgbijeenkomsten. Via een nieuwsbrief worden deelnemers op de hoogte gehouden van de verslaglegging van de participatie.

Tot september staat het project in het teken van het ontwerpen van de nieuwe locatie.  Daarna wordt gestart met ontwerpen. Als het ontwerp klaar is, stellen wij het bestemmingsplan op wat naar verwachting in december 2021 ter inzage ligt.

Meer informatie

Meer over de voortgang van het project leest u op de website van de Vooruitgang. Wilt u zich nog aanmelden voor de vervolgbijeenkomsten? Stuur dan een mail naar: info@devooruitgang.com

Gymstuif aan de Julianaweg Volendam