Luchtruim gebruiken

Algemeen

Het is verboden om met een vliegtuig(je) of luchtballon op te stijgen of te landen op een ander terrein dan een vliegveld. Als u dat toch wilt, dan vraagt u, tenminste vier weken van te voren, een ontheffing aan bij de provincie.

Aanvragen

U vraagt deze ontheffing aan bij de provincie waar u wilt landen en/of opstijgen. De provincie beslist binnen vier weken over uw aanvraag. De ontheffing is maximaal twaalf dagen per jaar geldig.

Vliegen met een drone

Vanwege de veiligheid, mag u niet overal vliegen met een drone. In gebieden rondom vliegvelden is dit bijvoorbeeld verboden. U mag wel vliegen in het vrije deel van het luchtruim. Dit deel wordt niet gecontroleerd door de luchtverkeersleiding. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de regels voor vliegen met een drone.

Ballonnen

U vraagt toestemming voor het oplaten van ballonen als u ballonen wilt oplaten in de buurt van een vliegveld of zweefvliegterrein. Deze regels gelden voor:

  • Kleine vrije ballon
    een ballon of combinatie van ballonnen van ten hoogste twee m of met een inhoud van ten hoogste vier m³.
  • Sfeerballon 
    kleine vrije ballon, of combinatie van kleine vrije ballonnen, waarvan de hoogte of de breedte niet meer dan 75 cm bedraagt.

De toestemming kan worden geweigerd als het luchtverkeer verstoord kan worden. Bijvoorbeeld als de windrichting de vaart van de ballon(nen) beïnvloedt.

24 uur van te voren melden

Als u de ontheffing heeft gekregen moet u de Inspectie Leefomgeving en Transport informeren. Dit doet u door uiterlijk 24 uur van tevoren een melding te sturen naar: meldingtug@ivw.nl. Geef in uw melding de volgende informatie:

  • Voor welk terrein u ontheffing heeft gekregen.
  • Op welke tijden u gaat vliegen.
  • Beschrijving van de activiteit.