Leden rekenkamercommissie

Voorzitter  

De heer mr. M. Lohman

Leden            

  • De heer J.E.B. Posthumus (Volendam|80)
  • De heer N. Jonk (CDA)
  • De heer S. Tol (GroenLinks)
  • De heer H.J.M. Bond (LijstKras)

Plaatsvervangend voorzitter

De heer S. Tol 

Plaatsvervangende leden

  • Mevrouw M.R. Wiffrie (CDA)
  • De heer J.H. Veerman (LijstKras)
  • Mevrouw Q. van der Zee (GroenLinks)