Lange Weeren

Algemeen

Zoals heel Nederland heeft ook de gemeente Edam-Volendam een groot woningtekort. Alleen al in de kern Volendam hebben we tot het jaar 2040 1505 extra woningen nodig. Daarbij komt nog de opgave voor de andere kernen van onze gemeente en voor de regio. We zetten voor onze woningbouwopgave primair in op binnenstedelijke mogelijkheden. Tot 2030 gaat ons dat mogelijk voor 1/3e deel van deze behoefte lukken. Alleen bouwen op inbreidingslocaties volstaat dus niet, zowel in kwantitatieve zin, als in kwalitatieve zin. Daarom moeten we in ieder geval in de periode tot 2035 een beroep doen op uitbreidingsruimte. Het gebied de Lange Weeren biedt die mogelijkheid.

Het afgelopen jaar hebben we dan ook samen met alle partners, waaronder de woningcorporaties, het HHNK en de provincie, gewerkt aan een nieuw plan voor De Lange Weeren. Een plan met 1160 woningen voor diverse doelgroepen (waaronder 1/3 sociale huur en 1/3 betaalbare koop). Ouderen en jongeren. Gezinnen, stellen, alleenstaanden. We maken ons daarmee sterk voor een evenwichtige woningvoorraad en een gezonde doorstroming op de woningmarkt, zodat we alle inwoners de mogelijkheid kunnen bieden op een ‘wooncarrière’.

Wij staan in de startblokken om door te gaan met de vervolgstappen om deze nieuwe wijk stap voor stap dichterbij de realisatie te brengen.

Volg onze website en socials voor de laatste ontwikkelingen over De Lange Weeren.

Planning Lange Weeren

  • 2023 – 2024: Opstellen en vaststellen ontwikkelkader
  • 2024 – 2025: Omgevingsplan procedure
  • 2025: Vaststellen omgevingsplan
  • 2025: Start bouw
  • 2026: Bouwrijp maken
  • 2026: Verkoop eerste woningen 
  • 2027: Eerste paal

Lange Weeren panelen

Lange Weeren panelen

Informatieavond De Lange Weeren op maandag 13 november

Wij willen een nieuwe woonwijk bouwen met 1160 woningen, De Lange Weeren. Hiermee komen wij tegemoet aan de enorme vraag aan woningen in onze gemeente en omgeving. De eerste voorlopige plannen voor de nieuwe wijk zijn nu gemaakt. De nieuwe wijk ligt aan de rand van Volendam en krijgt een grote variatie aan woningen.  

Informatiemarkt 

Bouwen, bouwen, bouwen, was ook gisteravond weer de sfeer die werd gevoeld tijdens de informatiemarkt voor het nieuwe plan De Lange Weeren. Inwoners van de gemeente, jong en oud, kwamen vol interesse naar de PX om al hun vragen te stellen over het nieuwe plan. Mensen staan te springen om zich in te schrijven voor een woning en stelden dan ook vooral de vraag: wanneer gaat er nou eindelijk gebouwd worden? Wij voelen de urgentie en gaan dan ook vol energie aan de slag met de verdere uitwerking van het plan De Lange Weeren. Stap voor stap komt de realisatie van deze nieuw woonwijk steeds dichterbij!

Inschrijven voor woning nog niet mogelijk 

De plannen staan nu alleen nog in grote lijnen op papier. De definitieve uitwerking van het plan volgt later. Op dit moment kunnen we u nog niet laten zien hoe de woningen eruitzien. Ook is het nog niet mogelijk om u in te schrijven voor een woning en/of woningzoekendenlijst. 

Lange Weeren overzicht

HvA studenten buigen zich over mobiliteit Lange Weeren

6 november 2023

De studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) gaan zich de komende tijd buigen over de mobiliteit van de Lange Weeren. Dit vormt een onderdeel van hun opleiding. 

Kans voor de gemeente

Dit is voor de gemeente een kans om met een frisse blik naar de mobiliteitsuitdagingen in een nieuwe wijk te kijken. We vragen de studenten, samen met hun docenten en het bureau Goudappel Coffeng, om de uitdagingen van mobiliteit het hoofd te bieden.

Nadat Wethouder Kees Schilder de studenten welkom had geheten namen de projectleiders en verkeerskundigen hen mee naar de rand van de nieuwe wijk om er echt een gevoel bij te krijgen.

In januari presenteren de studenten hun advies aan de gemeente.