Koninklijke onderscheidingen

Kent u iemand in uw omgeving die volgens u in aanmerking komt voor een koninklijke onderscheiding? U kunt dan een decoratievoorstel indienen bij de burgemeester van de woonplaats van de persoon die u voordraagt. De medewerk(st)ers van het kabinet van de burgemeester kunnen u behulpzaam zijn bij de aanvraagprocedure. U kunt hier ook het aanvraagformulier opvragen.

Opvragen formulier

Voor meer inlichtingen en het opvragen van een aanvraagformulier kunt u telefonisch of via e-mail contact met het bestuurssecretariaat opnemen.

Mail ons Bel ons

Een aanvraag dient u uiterlijk vijf maanden voor de uitreikingsdatum bij de burgemeester in. Heeft de uitreiking betrekking op de jaarlijkse lintjesregen? Dan dient u de aanvraag, via het aanvraagformulier, zelfs al op 16 juli van het daaraan voorafgaande jaar bij de burgemeester in. 

Wanneer is de uitreiking?

De meeste Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de ‘lintjesregen’. De lintjesregen vindt jaarlijks plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag.

Welke informatie hebt u nodig ?

  • Op lintjes.nl kunt u zien welke informatie u moet geven over de persoon die u voordraagt.

Welke soorten zijn er?

Nederland kent een drietal Orden van Verdienste:

  • De Militaire Willemsorde, genoemd naar onze eerste koning, Willem I, die deze orde in 1815 in het leven riep. Het is de hoogste dapperheidonderscheiding. De toevoeging 'militaire' geeft aan dat deze oorspronkelijk alleen bedoeld was voor leden van de krijgsmacht. Sinds 1940 kunnen echter ook burgers lid zijn van de Militaire Willemsorde. Onder hen zijn veel verzetsmensen. Alle leden hebben daden van moed, beleid en trouw verricht tijdens oorlogshandelingen. Voor verdiensten in vredestijd kennen we ook aan militairen een civiele onderscheiding toe.
  • De Orde van de Nederlandse Leeuw, ingesteld in 1815. Deze orde richt zich voornamelijk op onderscheidingen voor verdiensten van zeer exceptionele aard voor de samenleving.
  • De Orde van Oranje-Nassau, ingesteld in 1892 door de regentes koningin Emma, uit naam van koningin Wilhelmina. Deze orde richt zich vooral op maatschappelijke verdiensten.

De term lintje wordt het meest gebruikt voor de Orde van Oranje-Nassau, omdat dit veruit de meest verleende orde is.