Kind erkennen vóór de geboorte

Als u uw kind erkent, wordt u juridisch ouder. Zodra het kind is geboren, wordt de erkenning rechtsgeldig. Dit betekent dat u de wettelijke ouder van uw kind bent. Dit hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten. Zo hebt u er recht op om uw kind te zien. En bent u verplicht om voor het kind te zorgen. Erkenning van uw ongeboren kind doet u bij de gemeente. Hiervoor maakt u een afspraak. Bij een eerste kind moet de moeder mee naar de gemeente. Bij volgende kinderen mag de moeder ook via onderstaand DigiD formulier toestemming geven.

Wat neemt u mee naar de gemeente?

Als de moeder meegaat naar de gemeente

 • Uw geldige identiteitsbewijs.
 • Geldig identiteitsbewijs van de moeder.

Als de moeder niet meegaat naar de gemeente

 • Uw geldige identiteitsbewijs
 • Schriftelijke toestemming van de moeder met handtekening
 • Geldig identiteitsbewijs van de moeder

Extra nodig bij erkenning kind door duomoeder

 • Verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (alleen nodig als de donor anoniem is).

Woont u of de moeder in het buitenland? Neem dan ook een buitenlands bewijs mee dat u niet getrouwd bent.

Wanneer is erkenning niet nodig?

U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder bent. Dit bent u als:

 • U de biologische moeder bent.
 • U getrouwd bent met de moeder.
 • U een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder.

Let op! Als duomoeder moet u wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Als u dit niet doet, kunt u uw kind alsnog erkennen en juridisch ouder worden.

Ouderlijk gezag aanvragen

Als uw kind is geboren, wordt de erkenning rechtsgeldig. Dan kunt u het ouderlijk gezag aanvragen. Met ouderlijk gezag mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag dan ook het vermogen van uw kind beheren. U vraagt ouderlijk gezag aan via de website van de Rechtspraak. Is uw kind geboren tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan hoeft u geen ouderlijk gezag aan te vragen.

Voorwaarden kind erkennen

U kunt uw kind erkennen als u een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen.

Verder geldt het volgende:

 • Uw kind heeft nog geen juridische vader.
 • Als uw kind twee ouders heeft, kan het nooit door een ander worden erkend.
 • Als u onder curatele staat, dan hebt u toestemming nodig van de rechter.
 • Als u door bloedverwantschap niet met de moeder mag trouwen, kunt u het kind niet erkennen.
 • U kunt geen overleden kind erkennen.
 • Als u de biologische vader bent, kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.

Hoe lang duurt het?

U krijgt meteen een afschrift van de erkenningsakte mee.

Kosten

Uw kind erkennen is gratis.