Kind erkennen ná de geboorte

Algemeen

Als u uw kind erkent, wordt u juridisch ouder. Zodra het kind is geboren, wordt de erkenning rechtsgeldig. Dit betekent dat u de wettelijke ouder van uw kind bent. Dit hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten. Zo hebt u er recht op om uw kind te zien. En bent u verplicht om voor het kind te zorgen. Erkenning van uw ongeboren kind doet u bij de gemeente. Hiervoor maakt u een afspraak. Bij een eerste kind moet de moeder mee naar de gemeente. Bij volgende kinderen mag de moeder ook via onderstaand DigiD-formulier toestemming geven.

Wat neemt u mee naar de gemeente?

Is uw kind niet in de gemeente geboren waar u de erkenning wilt regelen? Neem dan een afschrift van de geboorteakte mee.

Als de moeder meegaat

 • Uw geldige identiteitsbewijs.
 • Geldig identiteitsbewijs van de moeder.

Als de moeder niet meegaat

 • Uw geldige identiteitsbewijs.
 • Schriftelijke toestemming van de moeder met handtekening.
 • Kopie geldig identiteitsbewijs moeder.

Extra nodig bij erkenning kind van 12 tot 16 jaar

 • Schriftelijke toestemming van het kind
 • Kopie geldig identiteitsbewijs van het kind

Extra nodig bij erkenning kind door duomoeder

 • Verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (alleen nodig als de donor anoniem is).

Woont u of de moeder in het buitenland? Neem dan ook een buitenlands bewijs mee dat u niet getrouwd bent.

Wanneer is erkenning niet nodig?

U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder bent. Dit bent u als:

 • U de biologische moeder bent.
 • U getrouwd bent met de moeder.
 • U een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder.

Let op! Als duomoeder moet u wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Als u dit niet doet, kunt u uw kind alsnog erkennen en juridisch ouder worden.

Uw kind erkennen na de geboorte

U kunt uw kind na de geboorte erkennen. Dit kan gelijk met de geboorteaangifte, maar het kan ook na de geboorteaangifte.

Erkennen bij de geboorteaangifte

 • U doet binnen drie dagen aangifte van de geboorte van uw kind. Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kunt u geen aangifte doen.
 • Dit doet u bij de gemeente waar uw kind is geboren.
 • U kunt uw kind dan meteen erkennen.

Kan de moeder niet meekomen naar de gemeente? Dan hebt u schriftelijke toestemming van haar nodig om uw kind te erkennen. Bij een eerste kind moet de moeder mee. Daarom kunt u het beste uw kind voor de geboorte al erkennen.

Erkennen na de geboorteaangifte

 • U gaat samen met de moeder naar de gemeente om uw kind te erkennen. Dit kan in iedere gemeente in Nederland.
 • U wilt een kind erkennen dat twaalf jaar of ouder is. Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van de moeder én het kind. Als u van beiden geen toestemming krijgt, kunt u de rechter vragen om toestemming. Dit kan alleen als u de biologische ouder bent van uw kind.
 • Als het kind dat u wilt erkennen zestien jaar of ouder is, gaat u samen met uw kind naar de gemeente. De moeder hoeft hier niet bij te zijn.

Ouderlijk gezag aanvragen

Als u uw kind na 1 januari 2023 heeft erkend heeft u automatisch het ouderlijke gezag over uw kind. Als u dat niet wilt kunt u dat samen melden als u komt erkennen. De ambtenaar van de burgerlijke stand zet dan in de erkenningsakte dat u heeft verklaard dat u niet samen het gezag wilt krijgen.

Heeft u uw kind vóór 1 januari 2023 erkend, dan heeft u niet automatisch het gezag verkregen. Dit kunt u wel aanvragen bij de rechtbank.

In bijzondere gevallen krijgt de erkenner niet het gezag.
Bijvoorbeeld als u van de rechtbank toestemming heeft gekregen om het kind te erkennen.

Bij de onderstaande samenlevingsvormen krijgen beide partners automatisch het ouderlijk gezag bij de geboorte van het kind:

 1. Huwelijk/ geregistreerd partnerschap tussen man en vrouw.

 • Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en is uw kind binnen het huwelijk/ binnen het partnerschap geboren? Dan heeft u allebei automatisch het ouderlijk gezag.
 • Is uw kind vóór het huwelijk geboren? Dan geldt het volgende:
  Als de er­ken­ner en de moe­der met el­kaar trou­wen dan hou­den ze samen het ou­der­lijk ge­zag. Ou­ders die nog niet sa­men het ge­zag hadden, krij­gen ou­der­lijk ge­zag van­af het mo­ment dat ze trou­wen.  De moe­der heeft au­to­ma­tisch het ou­der­lijk ge­zag.

2. Huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen twee vrouwen

Wordt het kind geboren binnen het huwelijk of een geregistreerd partnerschap tussen twee vrouwen? En is er geen andere ouder? Dan hebt u allebei automatisch het ouderlijk gezag.

Meer weten?

Lees ook de informatie over gezag op rijksoverheid.nl.

Voorwaarden kind erkennen

U kunt uw kind erkennen als u een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen.

Verder geldt het volgende:

 • Uw kind heeft nog geen juridische vader.
 • Als uw kind twee ouders heeft, kan het nooit door een ander worden erkend.
 • Als u onder curatele staat, dan hebt u toestemming nodig van de rechter.
 • Als u door bloedverwantschap niet met de moeder mag trouwen, kunt u het kind niet erkennen.
 • U kunt geen overleden kind erkennen.
 • Als u de biologische vader bent, kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.

Hoe lang duurt het?

U krijgt meteen een afschrift van de erkenningsakte mee.

Kosten

Uw kind erkennen is gratis.