Jeugdhulp

Algemeen

Jeugdhulp is alle hulp aan jeugdigen en hun ouders bij opvoedproblemen, psychische problemen of een licht verstandelijke beperking.
De jeugdwet is erop gericht dat kwetsbare kinderen en jongeren zoveel mogelijk volwaardig mee kunnen doen aan de maatschappij.
Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Neem dan telefonisch contact met ons op en vraag naar Team Jeugd. Of doe hieronder een melding.

Melding doen

Wilt u een melding doen voor jeugdhulp? Bovenstaande link brengt u naar BSL Online, waar u het meldingsformulier jeugdhulp kunt indienen. Denk eraan dat u bij BSL Online inlogt met de DigiD van uw kind. 

Wilt u uw melding eerst voorbespreken?

Leg dan contact met de frontoffice van team Jeugd. Dit kan telefonisch via (0299) 398 398 of per e-mail naar jeugd@edam-volendam.nl

Jeugdhulp

De opvoeding en verzorging van kinderen kan zorgen of problemen geven. Wij kunnen u in dat geval jeugdhulp bieden. Jeugdhulp is bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar (of in uitzonderingsgevallen 23 jaar) en ouders of opvoeders. Specialistische jeugdhulp moet u aanvragen bij team Jeugd. U leest op deze pagina hoe u hulp kunt aanvragen. En welk type jeugdhulp bij uw hulpvraag past. Weet u niet zeker welke hulp u nodig heeft? Neem dan contact op met team Jeugd. Samen met u komen zij tot de best passende oplossing.

Aanbod jeugdhulp

Er is een divers aanbod van jeugdhulp. Bij preventieve jeugdhulp gaat het erom dat kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Specialistische jeugdhulp is hulp van specialisten. Zij bieden hulp bij opvoedproblemen, psychische hulpvragen of een verstandelijke beperking. 

Preventieve jeugdhulp

Dit is hulp bij opvoedvragen en opvoedstress. Ouders maken zich wel eens zorgen over de opvoeding van hun kinderen. Dat is heel normaal. De ontwikkeling van kinderen en jongeren kent moeilijke fases: slaap- en eetproblemen, druk gedrag, tegendraadsheid, verlegenheid, onzekerheid, de puberteit. Tot op zekere hoogte zijn dit normale gebeurtenissen waar ouders mee moeten leren omgaan. U kunt hierover praten met andere ouders, familie of vrienden. Zij kunnen u steunen. 

U kunt ook online steun en herkenning vinden. Het Nederlands JeugdInsitituut (NJi)  beantwoordt op hun website vragen van ouders over kinderen in verschillende leeftijdsfases. 

Centrum voor Jeugd en Gezin

Vindt u in uw eigen omgeving geen oplossing voor uw situatie? Vraag dan advies bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Binnen het CJG zijn jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, pedagogisch adviseurs en basispsychologen werkzaam . Zij denken graag mee over de ontwikkeling en opvoeding van uw kinderen. Of bij vragen over het ouderschap. Kijk op de website van het CJG voor meer informatie over het aanbod. 

Jeugd- en opvoedhulp (segment A)

Het kan zijn dat uw vragen of zorgen ingewikkelder zijn. En dat opvoedadviezen niet het gehoopte effect hebben. U kunt dan (tijdelijk) meer hulp nodig hebben. Hulp die is toegespitst op uw persoonlijke situatie.

In onze gemeente zijn verschillende aanbieders die lichte jeugd- en opvoedhulp kunnen bieden bij lastige ondersteuningsvragen. De ondersteuning is altijd tijdelijk en erop gericht om u en uw kind handvatten te bieden. En om uw gezin op eigen kracht verder te helpen. 

In segment A werken wij samen met de volgende lokale partners:

Specialistische jeugdhulp (segment B, C, D en V)

Soms is er behoefte aan speciale hulp van specialisten. Denk bijvoorbeeld aan kinderen of jongeren met een psychiatrische stoornis, ernstige gedrags- of ontwikkelingsproblemen of bij andere ingewikkelde (gezins-)problemen. Specialistische jeugdhulp biedt een uitkomst voor bijzondere problemen. De lichte jeugdhulp kan daar meestal niet in voorzien. 

Wat gebeurt er na mijn melding?

Na uw melding wijzen wij een jeugdconsulent toe. Het kan zijn dat hier een wachttijd voor is. Dit hangt af van de beschikbaarheid van de consulenten. 

Uw toegewezen consulent wordt uw vaste contactpersoon en deze blijft betrokken als dat nodig is. De consulent neemt contact met u op voor het maken van een afspraak. Hij/zij bespreekt met u uw vragen en zorgen. Maar praat ook met u over wat er goed gaat in uw gezin. Het kan zijn dat de jeugdconsulent ook graag met andere betrokkenen spreekt. Zo krijgen wij een zo goed mogelijk beeld van de situatie. De consulent doet dit alleen met uw toestemming.

Het perspectiefplan

U stelt samen met de jeugdconsulent een perspectiefplan op. U beschrijft in dit plan hoe uw situatie nu is. En hoe u wilt dat de situatie eruit komt te zien. Ook staat er in het plan wat u met uw eigen kring kunt bereiken. En waarvoor de inzet van specialisten nodig is. 

Hoe gaat het verder?

Op basis van de verzamelde informatie nemen wij een officieel besluit. Dit besluit ontvangt u per brief. Wij hebben acht weken de tijd om dit besluit te nemen.

Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan kennen wij een jeugdhulpvoorziening toe. De jeugdconsulent maakt samen met u de aanmelding bij de jeugdhulpaanbieder in orde. 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Vindt u het fijn dat er iemand aanwezig is bij uw gesprek met de jeugdconsulent? Dan kunt u altijd een familielid, vriend(in) of kennis vragen bij het gesprek aanwezig te zijn. 

Heeft u geen mensen in uw omgeving die u hierbij kunnen helpen? Dan mag u als inwoner van onze gemeente gebruik maken van de gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit wordt binnen onze gemeente verleend door Centrum OCO (Centrum Onafhankelijke Cliëntondersteuning).

De onafhankelijke cliëntondersteuner kan u helpen bij het persoonlijk gesprek, als u daar behoefte aan heeft. Zij zijn te bereiken op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via (085) 016 2420. Meer informatie vindt u op de website van Centrum OCO

Team Jeugd: wie zijn dat?

Ons team Jeugd bestaat uit jeugdconsulenten. Dit zijn professionals met verschillende kennisgebieden en uiteenlopende vakkennis op het gebied van jeugd. Zij weten veel over het aanbod van hulp en zorg voor kinderen, jongeren en hun ouders. Het team helpt inwoners de juiste hulp en ondersteuning te vinden op het gebied van opvoeden en opgroeien. En bij het groeien naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Waar nodig verlenen de jeugdconsulenten toegang tot (hoog) specialistische jeugdhulp.