Incidentele subsidie voor verbetering van de samenleving (sociale cohesie en leefbaarheid)

Algemeen

U vraagt incidentele subsidie aan voor eenmalige activiteiten. Of voor (bijzondere) incidentele projecten en/of activiteiten die niet horen bij uw reguliere bezigheden. Voorbeelden hiervan zijn: het organiseren van onderlinge hulp en ondersteuning onder buurtbewoners. Het vergroten van het sociale netwerk en vangnet van kwetsbaren in de wijk of buurt. Het vergroten van kennis en vaardigheden van kwetsbaren, waardoor zij beter zelf regie over hun eigen leven kunnen voeren. Deze subsidie ontvangt u alleen voor een van tevoren afgebakende periode, niet langer dan drie jaar of als de voorgestelde activiteit eenmalig plaats zal vinden.

Wilt u incidentele subsidie aanvragen? Gebruik dan het aanvraagformulier hieronder en lees eerst goed door welke documenten u moet bijvoegen.

Wat voegt u bij uw aanvraag?

In het aanvraagformulier voegt u de volgende documenten toe:

  • Een concrete omschrijving van uw activiteit (wie, wat, waar, waarom, hoe)
  • Een begroting van uw voorgestelde activiteit. Vermeld in de begroting duidelijk alle aan de activiteit gerelateerde uitgaven en inkomsten. Specificeer de kostenposten zo gedetailleerd mogelijk.

Indieningstermijn

Meestal geldt voor incidentele subsidies als uiterste indieningsdatum acht weken voordat u wilt starten met uw activiteit. Deze subsidies kunt u het hele jaar door aanvragen, zolang er budget is voor deze subsidies.

Aanvullende informatie gelet op het subsidiebedrag

U vraagt subsidie aan van meer dan € 1.000,-

Schat in hoeveel bezoekers u in totaal verwacht. Denk hierbij aan bezoekers uit onze gemeente en daar buiten.

U vraagt een subsidie aan van meer dan € 2.500,-

Schat in hoeveel bezoekers u in totaal verwacht. Denk hier aan bezoekers uit onze gemeente en daar buiten. Geef ook een toelichting op de financiële positie van uw organisatie.