Incidentele subsidie sport en sportevenementen

Algemeen

U vraagt incidentele subsidie aan voor eenmalige activiteiten. Of voor (bijzondere) incidentele projecten en/of activiteiten die niet horen bij uw reguliere bezigheden.

Wilt u incidentele subsidie aanvragen op het gebied van sport? Gebruik dan het aanvraagformulier hieronder en lees eerst goed door welke documenten u moet bijvoegen.

Wat voegt u bij uw aanvraag?

Bij uw aanvraag voegt u onderstaande documenten:

1. Een activiteitenplan, waarin u concreet het volgende beschrijft: 

  • De activiteiten.
  • Welke doelen en resultaten u verwacht.
  • Hoe de activiteit(en) en resultaten met elkaar te maken hebben.
  • Verwijs hierbij naar vastgestelde beleidsnota’s van de gemeente Edam-Volendam.

2. Een bijhorende begroting voor de door u voorgestelde activiteit/sportevenement. Hierin vermeld u alle aan de activiteit gerelateerde uitgaven en inkomsten. Vermeld ook welke financiële middelen u en eventuele sponsoren, anders dan de gemeente, bijdragen aan het evenement.

3. De jaarrekening van het begrotingsjaar voorafgaand aan het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt

4. Heeft u voor de voorgestelde activiteit ergens anders subsidie aangevraagd? Dan moet u dit ons laten weten.

5. Een bewijs van uw financiële positie, bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift.

6. Vraagt u een subsidie aan voor een sportevenement? Dan geeft u aan welk belang dit evenement voor de gemeente heeft.

7. Het aantal leden tot en met achttien jaar.

8. De jaarcontributie van deze leden in het jaar waar deze aanvraag betrekking op heeft. 

9. Eventueel de naam van de overkoepelende sportorganisatie, waarbij uw organisatie is aangesloten.

10. Vraagt u een subsidie aan voor een sportevenement? Geef dan aan wat voor belang dit evenement heeft voor de gemeente.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

Voeg dan de volgende documenten toe:

  • Een actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel.
  • De statuten en een overzicht met de actueel zittende bestuursleden.
  • Een overzicht van relaties of verplichtingen met andere rechtspersonen indien van toepassing (bijvoorbeeld leningen bij derden enzovoort).

Indieningstermijn

Meestal geldt voor incidentele subsidies als uiterste indieningsdatum acht weken voordat u wilt starten met uw activiteit. Deze subsidies kunt u het hele jaar door aanvragen, zolang er budget is voor deze subsidies.

Wat levert u aanvullend aan bij een activiteit dat geen sportevenement is?

Vraagt u een subsidie aan voor een activiteit dat geen sportevenement is, voor een bedrag tussen de ​€ 1.000,- en € 4000,-? Geef dan aan welke resultaten u denkt te behalen met uw activiteit.