Incidentele subsidie kunst en cultuur

Algemeen

U vraagt incidentele subsidie aan voor eenmalige activiteiten. Of voor (bijzondere) incidentele projecten en/of activiteiten die niet horen bij uw reguliere bezigheden.

Wilt u incidentele subsidie aanvragen op het gebied van kunst en cultuur? Gebruik dan het aanvraagformulier hieronder en lees eerst goed door welke documenten u moet bijvoegen.

Wat voegt u bij uw aanvraag?

Bij uw aanvraag moeten onderstaande documenten zitten:

 1. Een activiteitenplan, waarin u concreet het volgende beschrijft:
 • de activiteiten;
 • welke doelen en resultaten u verwacht;
 • hoe de activiteit(en) en resultaten met elkaar te maken hebben;
 • verwijs hierbij naar vastgestelde beleidsnota’s van de gemeente Edam-Volendam.

2. Een begroting voor de door u voorgestelde activiteit of  cultuurhistorische publicatie. U vermeldt hierin alle gerelateerde inkomsten en uitgaven die aan uw activiteit gerelateerd zijn. En vermeld ook de totstandkoming van de cultuurhistorische publicatie. Specificeer de kostenposten zo gedetailleerd mogelijk.

3. De jaarrekening van het begrotingsjaar voorafgaand aan het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt.

4. Een overzicht van de aangevraagde subsidie ten behoeve van de voorgestelde activiteit die bij derden of fondsen is ingediend, met daarin een vermelding van het gevraagd bedrag en de status van de toekenning (indien van toepassing).

5. Een bewijs van uw financiële positie, bijvoorbeeld een kopie van een jaaroverzicht.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

Voeg dan de volgende documenten toe:

 • Een actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel.
 • De statuten en een overzicht met de actueel zittende bestuursleden.
 • Een overzicht van relaties of verplichtingen met andere rechtspersonen indien van toepassing (bijvoorbeeld leningen bij derden enzovoorts).

Indieningstermijn

Meestal geldt voor incidentele subsidies als uiterste indieningsdatum acht weken voordat u wilt starten met uw activiteit. Deze subsidies kunt u het hele jaar door aanvragen, zolang er budget is voor deze subsidies.

Wat levert u aanvullend aan bij welke subsidiebedrag?

U vraagt een subsidie aan tussen € 500,- en € 1.200,- 

 • Geef een schatting van het aantal bezoekers vanuit de gemeente en daarbuiten.
 • Geef een schatting van het aantal kopers van een publicatie, boek of bijzonder drukwerk.

U vraagt een subsidie aan van meer dan € 1.250,-

 • Naast bovenstaande punten geeft u nog aan hoe u publiciteit wilt geven aan uw activiteit.