Hotspotlijst Edam-Volendam 2017-2022

Algemeen

De Archiefwet verplicht gemeenten om hotspots aan te wijzen. Hotspots zijn gebeurtenissen of kwesties die leiden tot een opvallende of intensieve interactie tussen overheid en burgers of tussen burgers onderling. Hierbij gaat het om zaken die veel maatschappelijke beroering veroorzaken.

Waarom moeten hotspots worden aangewezen?

De Archiefwet verplicht gemeenten om dit te doen. Bij het archiveren van informatie wordt al wel rekening gehouden met informatie dat vanuit cultureel-historisch perspectief interessant kan zijn. Maar hierbij was lange tijd te veel aandacht voor het belang van de organisatie. Volgens de wetgever zouden overheidsarchieven een betere afspiegeling moeten zijn van de maatschappij. Uit bewaarde archieven moet ook blijken welke interactie er is geweest tussen overheid en burger.

Wat zijn de gevolgen van de aanwijzing als hotspot?

Het archief dat betrekking heeft op een aangewezen hotspot moet permanent worden bewaard; deze archiefbescheiden mogen niet worden vernietigd. Het gaat hier niet alleen om dossiers, stukken die de gemeente heeft opgemaakt c.q. ontvangen, maar ook om andere archieven (bijv. social media).

 

Welke hotspots zijn in Edam-Volendam aangewezen?

 • Verkoop/bestemming voormalig gemeentehuis Oosthuizen       
 • Dijkverzwaring                                                                                                
 • Aanleg parkeerterrein Singelweg                                                            
 • Derde ontsluitingsweg                                                                                 
 • Brand Hoogstraat Edam                                                                              
 • Corona                                                                                                               
 • Onrust Middengebied; rode bankjes                                                     
 • Kick Out Zwarte Piet                                                                                     
 • Lange Weeren incl. integriteitsonderzoek                                           
 • Aanpak problemen Singelwijk                                                                  
 • Opvang Oekra├»ners                                                                                        
 • Kermis Volendam: plaatsen tent Marinapark                                      
 • Ophef voormalig burgemeester Van Baar                            

Meer informatie

Heeft u hierover nog vragen? Neem dan contact op met het team Informatievoorziening via info@edam-volendam.nl.