Het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplannen)

Het omgevingsplan omschrijft wat er mag gebeuren op de grond in een gemeente. Het plan laat bijvoorbeeld zien of u mag bouwen, aanbouwen of een bedrijf mag vestigen.

De meeste omgevingsplannen van onze gemeente staan op ruimtelijkeplannen.nl. Dit is een landelijke voorziening waarop alle digitale plannen van gemeenten en andere overheden zijn terug te vinden. 

Werkt de website Ruimtelijk Plannen niet? Dan kunt u ook naar de gemeentelijke planviewer. U kunt hier zoeken op de naam van het omgevingsplan of op adres. 

Het omgevingsplan is te raadplegen via het Digitaal stelsel omgevingswet

Let op: Bij het omgevingsplan staat de status aangegeven, bijvoorbeeld of dit een vastgesteld plan of een ontwerpplan betreft. Het digitale omgevingsplan is juridisch bindend.

Link naar de actuele bekendmakingen

Locatie Mgr. C. Veermanlaan/afspraak maken

Heeft u na het lezen van het omgevingsplan nog vragen? Dan kunt u op afspraak langskomen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling aan de Mgr. C. Veermanlaan 1f, Volendam. U kunt hier uw vragen stellen aan een van onze medewerkers. Maak een afspraak via (0299) 398398. Het inzien van een omgevingsplan is kosteloos.

Omgevingsplannen in ontwikkeling/ ter inzage

 • Vaststelling bestemmingsplan ‘Kwadijk 25’

  Status: Uitgevoerd
  Publicatiedatum:

  Vaststelling bestemmingsplan ‘Kwadijk 25’ met bijbehorende gecoördineerde omgevingsvergunning ‘Het herbouwen van de stolp ten behoeve van dubbele bewoning op het perceel Kwadijk 25 te Kwadijk’(gecoördineerde procedure)

 • Vaststelling bestemmingsplan ‘Noorderstraat 1 – 39, Edam

  Status: Uitgevoerd
  Publicatiedatum:

  Vaststelling bestemmingsplan ‘Noorderstraat 1 – 39, Edam’ met bijbehorende gecoördineerde omgevingsvergunning ‘De bouw van woningen op de percelen Noorderstraat 1 – 39 (oneven)’ in Edam (gecoördineerde procedure)