Herinrichting Keetzijde

Als alles volgens planning verloopt starten wij in januari 2024 met de werkzaamheden en hopen eind 2024 het project op te leveren.

Wij gaan de Keetzijde in Edam als 30km zone inrichten. De weg wordt veiliger ingericht tussen de Broekgouwstraat en de Zeedijk.

Werkzaamheden

  • Het aanbrengen van een nieuwe asfaltconstructie met een rode deklaag en daarop streetprint tussen de fietsstroken.
  • De aanleg van snelheidsremmende drempels en een verkeersplateau ter hoogte van de Oosterkade en de Broekgouwstraat.
  • De aanleg van een nieuw voetpad ter hoogte van het depot en tussen de straat Lissabon en het Zoutziedershof.
  • Het aanbrengen van een beschoeiing aan het einde van de bebouwde kom.
  • De straatverlichting wordt aangepast op basis van een nieuw verlichtingsplan.
  • Plaatselijk wordt een tijdelijke voorbelasting in de vorm van grote zandzakken (bigbags) toegepast om verzakkingen in de toekomst te minimaliseren.

Planning

  • Voorbereiding t/m het 2e kwartaal 2023.
  • Start uitvoering: 8 januari 2024.
  • Oplevering: december 2024.

Kruising Broekgouwstraat - Keetzijde

Kruising Broekgouwstraat-Keetzijde

Kruising Oosterkade - Keetzijde

Kruising Oosterkade - Keetzijde

Aanleg groenplan ter hoogte van Lissabon

Aanleg groenplan Lissabon