Herinrichting Keetzijde

Als alles volgens planning verloopt leveren wij het project eind 2024 op.

Wij gaan de Keetzijde in Edam als 30km zone inrichten. De weg wordt veiliger ingericht tussen de Broekgouwstraat en de Zeedijk.

Werkzaamheden

 • Het aanbrengen van een nieuwe asfaltconstructie met een rode deklaag en daarop streetprint tussen de fietsstroken.
 • De aanleg van snelheidsremmende drempels en een verkeersplateau ter hoogte van de Oosterkade en de Broekgouwstraat.
 • De aanleg van een nieuw voetpad ter hoogte van het depot en tussen de straat Lissabon en het Zoutziedershof.
 • Het aanbrengen van een beschoeiing aan het einde van de bebouwde kom.
 • De straatverlichting wordt aangepast op basis van een nieuw verlichtingsplan.
 • Plaatselijk wordt een tijdelijke voorbelasting in de vorm van grote zandzakken (bigbags) toegepast om verzakkingen in de toekomst te minimaliseren.

Planning: update 3 april 2024

 • Fase 1:                  Gereed, behalve streetprint
 • Fase 2:                  Gereed, behalve streetprint
 • Fase 3:                  18 maart t/m 12 april
 • Fase 4:                  12 april t/m 15 mei
 • Fase 5:                  Uitvoering verleggen elektriciteitskabels door Liander in juni
                                   30 september t/m 25 oktober

Afsluiting Lissabon (tijdelijke ontsluiting via het park)

Maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei

Planning Streetprint:

 • Fase 1:                 21 t/m 22 mei
 • Fase 2a:               16 t/m 17 mei
 • Fase 2b:               8 mei
 • Fase 3:                  6 t/m 7 mei
 • Fase 4:                  13 t/m 15 mei                  

Kruising Broekgouwstraat - Burg. Versteeghsingel

Kruising Broekgouwstraat-Keetzijde

Kruising Oosterkade - Keetzijde

Kruising Oosterkade-Keetzijde

Aanleg groenplan ter hoogte van Lissabon

Aanleg groenplan Lissabon