Herinrichting Keetzijde

Als alles volgens planning verloopt leveren wij het project eind 2024 op.

Wij werken aan de reconstructie van de Keetzijde en een deel van de Burg. Betreft Versteeghsingel tussen de Broekgouwstraat en de Zeedijk te Edam. De Keetzijde richten we in als 30 km zone. De weg wordt veiliger ingericht tussen de Broekgouwstraat en de Zeedijk.

Werkzaamheden

 • Aanbrengen van een nieuwe asfaltconstructie met een rode deklaag en daarop streetprint tussen de fietsstroken.
 • Aanleg van snelheidsremmende drempels en een verkeersplateau ter hoogte van de Oosterkade en de Broekgouwstraat.
 • Aanleg van een nieuw voetpad ter hoogte van het depot en tussen de straat Lissabon en het Zoutziedershof.
 • Aanbrengen van een beschoeiing aan het einde van de bebouwde kom.
 • Aanpassen van de straatverlichting op basis van een nieuw verlichtingsplan.
 • Plaatselijk wordt een tijdelijke voorbelasting in de vorm van grote zandzakken (bigbags) toegepast om verzakkingen in de toekomst te minimaliseren.

Update 28 mei 2024

Op dit moment werken we aan fase 4. Wij voeren nog werkzaamheden uit aan de streetprint van fase 1 t/m 4. 

Fase 4

Voor de nog uit te voeren werkzaamheden van fase 1 t/m 4 volgt een nieuwe planning.

Fase 5

Fase 5 staat op de planning voor na de zomer. In voorbereiding op de werkzaamheden zijn wel al big bags geplaatst langs de Keetzijde, ter verdichting van de ondergrond.

Omleiding

Er geldt een omleiding die we elke fase waar nodig aanpassen. 

Afsluitingen

Voor de nog uit te voeren werkzaamheden zijn nog afsluitingen nodig. 

Planning: update 28 mei 2024

 • Fase 1: Gereed, behalve streetprint (planning volgt)
 • Fase 2: Gereed, behalve streetprint en herstel kwalitatieve
  tekortkomingen (planning volgt)
 • Fase 3: Gereed, behalve streetprint en herstel kwalitatieve tekortkomingen (planning volgt)
 • Fase 4: Gereed, behalve streetprint (planning volgt)
 • Fase 5: Uitvoering verleggen elektriciteitskabels door Liander van 24 t/m 28 juni
 • Fase 5: Uitvoering reconstructie van 30 september t/m 25 oktober
Fasering reconstructie Keetzijde

Kruising Broekgouwstraat - Burg. Versteeghsingel

Kruising Broekgouwstraat-Keetzijde

Kruising Oosterkade - Keetzijde

Kruising Oosterkade-Keetzijde

Aanleg groenplan ter hoogte van Lissabon

Aanleg groenplan Lissabon