Gladheid bestrijden

Algemeen

Als het glad dreigt te worden, strooien wij volgens een vaste route. Als eerste strooien we de hoofdverbindingswegen. Dit zijn voornamelijk de geasfalteerde wegen. Zodra deze wegen begaanbaar zijn gemaakt, komen de wijkontsluitingswegen aan de beurt. En tot slot de woonstraten en -pleinen.

Wanneer strooit de gemeente?

Kort overzicht

  1. Als eerste komen de hoofdroutes aan de beurt met bijbehorende fietspaden.
  2. Daarna worden straten bij bejaardenoorden, winkelcentra en in woonwijken behandeld.
  3. De overige straten en wegen strooien we als laatste.

Op schooldagen neemt de strooidienst de fietspaden op de voornaamste schoolroutes ook meteen mee. Overige fietspaden hebben lagere prioriteit.

Daarna komen winkelgebieden aan de beurt en de directe omgeving van kerken op dagen waarop diensten plaatsvinden.

Wat kunt u zelf doen?

Zorg dat u altijd voldoende (strooi) zout in huis hebt. Dan kunt u de stoep voor uw woning sneeuw- en ijsvrij houden. Kunt u dit niet zelf doen? Vraag dan uw buren of familie om u te helpen.