Gemeentelijke onderscheidingen

Wilt u voor iemand een gemeentelijke onderscheiding aanvragen? Dan kan dat als deze persoon een bijzondere verdienste of prestatie heeft geleverd. Neem contact met ons op voor meer informatie of vraag de onderscheiding schriftelijk aan.

E-mail of bel ons

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Mail ons Bel ons

Onze gemeente heeft twee gemeentelijke onderscheidingen. De eremedaille voor verdiensten van de gemeente Edam-Volendam en de legpenning van de gemeente Edam-Volendam. Meer hierover leest u hieronder. 

Wanneer kunt u een aanvraag doen?

U kunt een aanvraag doen als een bijzondere gebeurtenis plaats gaat vinden voor iemand die een bijzondere verdienste of prestatie heeft geleverd Bijvoorbeeld: bij een jubileum of afscheid van de persoon die is voorgedragen. Of een jubileum van de instelling waarvoor deze persoon zich verdienstelijk heeft gemaakt.

Adres

Een aanvraag dient u tenminste zes weken voor de gevraagde uitreikingsdatum schriftelijk in. Het adres is:

College van burgemeester en wethouders
Postbus 180
1130 AD  VOLENDAM

Welke gegevens voegt u bij de aanvraag?

  • Wie stelt u voor? Naam, voornamen voluit, geboortedatum, huidige adres, woonplaats.
  • Wat is de reden van de aanvraag? Dus: activiteiten en/of functies die tot het verzoek leiden.
  • Aanvangsdata en eventuele beëindigingsdata van deze activiteiten en/of functies.
  • Wat is de gewenste datum van eventuele uitreiking?
  • Wat is de aanleiding en/of de bijzondere gelegenheid voor de datum van uitreiking? Dit moet betrekking hebben op de reden van de aanvraag. 

Hoelang duurt het voor u antwoord krijgt?

  • Wij nemen een beslissing op de verlening van de legpenning ongeveer vijf weken na datum van indiening.
  • De beslissing op de verlening van de eremedaille duurt ongeveer acht weken na datum van indiening.

De eremedaille

De eremedaille wordt verleend in zilver met bijbehorende draagspeld. We verlenen de eremedaille als blijk van hoge waardering en dankbaarheid. De medaille verstrekken we aan inwoners en niet-inwoners van onze gemeente. Zij hebben zich door hun werk of op maatschappelijk gebied op uitzonderlijke wijze verdienstelijk gemaakt tegenover de gemeente of de plaatselijke gemeenschap.

De burgemeester reikt, zo mogelijk, de eremedaille uit aan de betrokkene. Dit gebeurt in het openbaar en gaat vergezeld van het raadsbesluit en een oorkonde. De beslissing op de verlening duurt ongeveer acht weken na datum van indiening.

De legpenning

De legpenning verlenen wij in brons, met bijbehorende draagspeld aan inwoners en niet-inwoners van onze gemeente als blijk van hoge waardering en dankbaarheid. Ook verstrekken wij deze aan:

al dan niet in de gemeente gevestigde verenigingen, stichtingen en soortgelijke rechtspersonen, die zich door de getoonde prestatie of op een andere manier maatschappelijk, sociaal, cultureel, sportief of wetenschappelijk gebied bijzonder hebben onderscheiden. De toekenning kan plaatsvinden bij jubilea of andere bijzondere gebeurtenissen.

De burgemeester of plaatsvervanger reikt de legpenning uit aan de betrokken persoon of instelling. De beslissing op de verlening duurt ongeveer vijf weken na datum van indiening.