Geheimhouden persoonsgegevens

Algemeen

Wij houden uw persoonsgegevens bij in de Basisregistratie personen (BRP). Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de BRP ontvangen. Welke organisaties dit zijn, hangt deels af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u kinderen heeft of een rijbewijs. Als u niet wilt dat deze organisaties uw persoonsgegevens krijgen, dan kunt u ons om geheimhouding vragen. Dat kan ook voor uw kinderen tot zestien jaar.

Aanvragen

Voor een digitale aangifte heeft u alleen DigiD nodig. Doet u liever schriftelijk of persoonlijk aangifte? Dan heeft u uw geldige identiteitsbewijs nodig.

Postadres

Gemeente Edam-Volendam
Postbus 180
1130 AD  VOLENDAM

Bezoekadres

Stadskantoor Edam-Volendam
Willem van der Knoopdreef 1
1132 KN  VOLENDAM

Verhuizen naar een andere gemeente

Heeft u om geheimhouding gevraagd en verhuist u daarna naar een andere gemeente? Dan hoeft u de geheimhouding niet opnieuw aan te vragen. 

Bekijk welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen op de website van de Rijksoverheid

U heeft altijd recht op geheimhouding

Heeft u liever niet dat uw persoonsgegevens aan anderen worden doorgegeven? Dan kunt u ons vragen om uw gegevens geheim te houden. U heeft altijd recht op deze geheimhouding en hoeft geen reden op te geven waarom u dit wilt. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens altijd weer stopzetten.

Uw persoonsgegevens worden dan niet doorgegeven aan:

  • niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of goede doelen;
  • organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling;
  • (na belangenafweging)organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren;
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen. Uw gegevens kunnen nog wel voorkomen in de administratie van de SILA zelf. Als u wilt dat deze gegevens worden verwijderd, neem dan contact op met de SILA of uw kerkgenootschap.

Bij geheimhouding geeft de gemeente uw gegevens alleen nog aan verplichte instanties. Zoals politie, justitie en de Belastingdienst.

De gemeente geeft uw persoonsgegevens nooit aan:

  • particulieren
  • commerciële instellingen

Contactgegevens

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de sectie Publiek :
Tel: (0299) 398 398
e-mail: info@edam-volendam.nl