Gehandicaptenparkeerkaart

Algemeen

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland. En de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels. U leest hier of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Er zijn drie soorten kaarten:

 • Bestuurderskaart: als u lichamelijk beperkt bent maar wel zelfstandig een auto kunt besturen.
 • Passagierskaart: als u lichamelijk beperkt bent en niet zelfstandig een auto kunt besturen. U bent afhankelijk van een chauffeur.
 • Instellingenkaart: als u verblijft in een zorginstelling. U kunt niet zelf een instellingenkaart aanvragen, dat doet de instelling.

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend rolstoelgebonden bent. 
Om te bepalen of u permanent aan een rolstoel gebonden bent is een geneeskundig onderzoek noodzakelijk.

Bestuurderskaart

U kunt in aanmerking komen voor een bestuurderskaart als u:

 • ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking hebt van langdurige aard (langer dan 6 maanden), 
  én:
 • met de gebruikelijke loophulpmiddelen in redelijkheid niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen.

Passagierskaart

U kunt in aanmerking komen voor een passagierskaart als u: 

 • ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking hebt van langdurige aard (langer dan 6 maanden), 
  én:
 • met de gebruikelijke loophulpmiddelen in redelijkheid niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen.
  én:
 • voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder die u vervoert.

Hardheidsclausule als u niet voldoet aan de criteria

Voldoet u niet aan de hiervoor weergegeven criteria en wenst u toch voor een GPK in aanmerking te komen? Dan kunt u een beroep doen op de zogenaamde hardheidsclausule. Daarvan kunt u gebruik maken als u door een aandoening of gebrek aantoonbare ernstige beperkingen hebt, anders dan een loopbeperking, die het hebben van een GPK rechtvaardigt. Het moet daarbij gaan om een ernstig en in de regel uniek geval dat, bijvoorbeeld op basis van een medisch protocol, door de keurende arts wordt beoordeeld.

Let op:

Heeft u een aanvraag ingediend voor een bestuurderskaart en bent u in het bezit van een geldig rijbewijs? Houd er dan rekening mee dat de door u overlegde gegevens ertoe kunnen leiden dat er een procedure gestart wordt op grond van de artikelen 130-134 van de Wegenverkeerswet 1994.

​​​​​​​Dit kan eventueel betekenen dat de minister van Verkeer en Waterstaat, na onderzoek door een specialist, u ongeschikt verklaart voor het besturen van een motorrijtuig en uw rijbewijs ongeldig verklaart.

Kenmerken van een parkeerkaart

 • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
 • De kaart staat niet op kenteken.
 • U kunt de kaarten voor elke auto gebruiken.
 • De parkeerkaart is maximaal vijf jaar geldig.

Komt u mogelijk in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart?

Verplicht Aanduiding van verplicht veld
Bent u permanent aan een rolstoel gebonden Verplicht
Wilt u een bestuurderskaart of een passagierskaart aanvragen? Verplicht
Heeft u als bestuurder een aantoonbare loopbeperking (langer dan 6 maanden) en kunt u niet meer dan 100 meter met loophulpmiddelen aan één stuk te voet overbruggen? Verplicht
 • Op basis van de door u ingevulde informatie komt u waarschijnlijk niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart. 
 • Lees in de beschrijving meer over de voorwaarden, en de hardheidsclausule waar u eventueel gebruik van kunt maken om toch een kaart aan te vragen.  
Bent u als (of is de) passagier voor vervoer continu afhankelijk van de bestuurder die u vervoert Verplicht
 • Op basis van de door u ingevulde informatie komt u waarschijnlijk niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart. 
 • Lees in de beschrijving meer over de voorwaarden, en de hardheidsclausule waar u eventueel gebruik van kunt maken om toch een kaart aan te vragen.  

Kaart aanvragen

Vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart aan? Dan onderzoekt een medische instantie uw lichamelijke beperking. De gemeente bepaalt welke instantie.

De wettelijke behandeltermijn is acht weken.

U heeft het volgende nodig bij een aanvraag:

 • uw geldige identiteitsbewijs.
 • een recente pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen.
 • bewijs van medisch onderzoek.
 • een geldig rijbewijs.

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen met DigiD (ook voor verlengingen)

Afspraak maken ophalen

Voor het ophalen van uw gehandicaptenparkeerkaart kunt u hier een afspraak maken:

Afspraak maken

Kosten

De totale kosten in 2024 voor een gehandicaptenparkeerkaart zijn € 102,90 . De kosten zijn als volgt opgebouwd: € 50,- voor de kaart en € 52,90 voor het medisch onderzoek. Het medisch onderzoek voert medT advies uit, gespecialiseerd in sociaal-medische advisering. Het totale bedrag (€ 102,90) wordt in rekening gebracht ongeacht de geldigheidsduur van de af te geven GPK.

Let op: zowel bij een positief als negatief advies op uw aanvraag moet u de kosten voor het medisch onderzoek (€ 52,90) en eventueel andere gemaakte kosten betalen. Denk eraan dat u bij uw aanvraag een recente kleuren pasfoto inlevert.