Energietransitie

Op weg naar een duurzame en aardgasvrije gemeente Edam-Volendam.

Vanuit het Klimaatakkoord doorlopen gemeenten verplicht drie stappen om deze transitie in kaart te brengen:

  1. Regionale Energie Strategie (RES): Het regionaal inventariseren van de beschikbare (warmte)bronnen, en een ruimtelijke studie naar de zorgvuldige inpasbaarheid van (nieuwe) vormen van energie-opwek (elektra en warmte). Het eerste concept is opgeleverd en voor wensen en bedenkingen voorgelegd aan de gemeenteraad (2021). Als vervolg hierop wordt er nu gewerkt aan de RES 1.0 en wordt het participatietraject opgestart.
  2. Transitie Visie Warmte (TVW): Onderzoek en vaststelling van de meest wenselijke warmteoplossing per wijk, inclusief een volgorde en globaal tijdspad voor de realisatie van aardgasvrije wijken. Deze is ook vastgesteld in onze gemeente.
  3. Wijk Uitvoerings Plannen (WUP): Voor de wijken waarvan de gemeente voornemens is deze voor 2030 aan te pakken, dient een concreet uitvoeringsplan te worden opgesteld, incl. financiële analyse. Het participatietraject is opgestart.
Energietransitie