Eenmalige subsidie voor het isoleren van uw woning

Algemeen

Heeft u een te hoge energierekening? Dan is goede isolatie de eerste stap om deze te verlagen. Door te isoleren gaat de warmte niet verloren. Dat betekent lagere energiekosten en meer wooncomfort.

Via onderstaande knop kunt u de subsidie aanvragen. U kunt dit pas doen nadat dat u de isolerende maatregelen hebt uitgevoerd. Lees de voorwaarden daarom goed door om te kijken of u in aanmerking komt.

De subsidie

In onze gemeente zijn nog steeds veel woningen slecht geïsoleerd. Om onze inwoners financieel te helpen bieden wij een eenmalige subsidieregeling isolatie woningen aan. U kunt de maatregelen laten uitvoeren door een bedrijf. Of u kunt het zelf doen. De hoogte van het maximale subsidiebedrag hangt af van welke aanpak u kiest. Het maximale bedrag per woning is €1.550. 

Op dit moment is er nog €805.956,-- subsidies beschikbaar. Laatst bijgewerkt op 5 juni 2024.

Stap voor stap isoleren

Veel mensen willen hun woning stap voor stap isoleren. Maar waar begint u? Klik hieronder op de afbeeldingen voor het slimste stappenplan. De afbeeldingen zijn gemaakt voor huizenkopers, maar de stappen zijn toepasbaar voor elke woningeigenaar. 

Subsidie

Voorwaarden voor subsidie

U komt in aanmerking voor de subsidie als:

 • u eigenaar en bewoner bent van de woning waarvoor u subsidie aanvraagt.
 • uw woning een WOZ-waarde heeft van maximaal € 393.000 op peildatum 1 januari 2022. Het gaat om de WOZ-waarde voor belastingjaar 2023.
 • uw woning slecht is geïsoleerd. Dit is het geval bij een energielabel D, E, F of G. Of bij twee slecht geïsoleerde bouwdelen als er géén label bekend is. U kunt hier bekijken welk energielabel uw huis heeft. 
 • u de subsidie aanvraagt tussen 1 februari 2024 en 1 oktober 2026.
 • u de isolatiemaatregelen uitvoert tussen 1 januari 2023 en 1 oktober 2026.

Waar krijgt u subsidie voor?

Kiest u voor de doe-het-zelf aanpak? Dan kunt u subsidie krijgen voor bodemisolatie, vloerisolatie, zolderisolatie gevelisolatie (binnen) en dakisolatie (binnen). 

Kiest u voor uitvoering door een bouwbedrijf? Dan kunt u subsidie krijgen voor HR++ of triple glas voor monumenten, bodemisolatie, vloerisolatie, zoldervloerisolatie, gevelisolatie (binnen) en dakisolatie (binnen). Dit kan samen met energiezuinige ventilatiemaatregelen. 

Kijk hier voor de eisen die wij stellen aan isolatiewaarden en oppervlaktes.

Wat voegt u bij uw aanvraag?

Voor uw aanvraag heeft u DigiD nodig. Ook vragen wij u om enkele documenten bij te voegen. Zorg dat u deze documenten bij de hand heeft bij het invullen: 

 • Een kopie van uw energielabel of bewijs van minimaal twee slecht geïsoleerde bouwdelen.
 • Tenminste één foto van het bereikte eindresultaat door de uitgevoerde isolatiemaatregel. Deze kunt u aanvullen met foto’s van vóór en tijdens de uitvoering.  
 • Is de activiteit uitgevoerd door een bouwbedrijf? Dan levert u een kopie aan van een uitgebreide factuur van het bedrijf. Daarop staat vermeld: de eigenaar van de woning en het adres, datum van de uitvoering van de isolatie- of ventilatiemaatregel, de isolatie – of ventilatiemaatregelen (inclusief meldcode, merk en isolatiewaarde)
 • Is de activiteit in doe-het-zelf uitgevoerd? Dan levert u een kopie aan van een aankoopbewijs van het isolatie- of ventilatiemateriaal. Daarop moet het merk en de isolatie- of ventilatiewaarde staan. Of een kopie van het betalingsbewijs van het aangeschafte materiaal.

Als het van toepassing is

 • Bij appartementen: 
  • een kopie van de instemming van de leden VVE
  • een kopie van de geldige splitsingsakte. Bestaat die niet? Dan andere documenten waarin de verdeling van eigendom en verantwoordelijkheden tussen de leden is vastgelegd. 
  • een kopie van de meerjaren onderhoudsplan (MJOP) van de VVE 
 • Een door aanvrager getekende machtiging aan de gemachtigde 
 • Een omgevingsvergunning voor de uitgevoerde activiteit(en) 
 • Een sloopmelding voor de uitgevoerde activiteit(en) 

Dit is belangrijk om te weten

 • U vraagt de subsidie aan nadat de maatregelen zijn uitgevoerd.
 • De uitvoering van de maatregelen is tussen 1 januari 2023 en 1 oktober 2026.
 • U kunt de subsidie aanvragen tussen 1 februari 2024 en 1 oktober 2026.
 • Het subsidieplafond is € 871.100,-. Als dit geld op is, moeten wij uw aanvraag weigeren.
 • Wij behandelen de volledige aanvragen op basis van binnenkomst. Zijn er meer aanvragen dan middelen? Dan krijgen de slechtst geïsoleerde woningen voorrang.

Meer informatie