Drank- en horecavergunning

Algemeen

Als u alcohol verkoopt of schenkt, heeft u een drank- en horecavergunning nodig van de gemeente waar het horeca- of slijterijbedrijf zich bevindt. Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing aanvragen. De aanvraagformulieren zijn telefonisch of per e-mail bij ons te verkrijgen. U kunt uw aanvraag met de bijbehorende documenten per post inleveren of bij ons langskomen (de lijst met wat u moet bijvoegen vindt u hieronder). Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

Wat voegt u bij de aanvraag?

Als u een afspraak heeft gemaakt neemt u het volgende mee:

 1. Een recent, maximaal zes maanden oud en ondertekend uittreksel uit het handelsregister. Dit kunt u opvragen bij de Kamer van Koophandel.
 2. Een geldige kopie van paspoort van alle leidinggevenden (géén rijbewijs).
 3. Een verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden.
 4. Gewaarmerkt bestuursreglement. Dit geldt alleen voor paracommerciële instellingen.
 5. De arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden (voor zover van toepassing).
 6. Afhankelijk van het verzoek kunnen nog aanvullende stukken nodig zijn.

Heeft u geen afspraak? Dan kunt u de documenten naar het volgende adres sturen: 

Gemeente Edam-Volendam
Sectie Algemeen Juridische Zaken
Postbus 180
1130 AD  VOLENDAM

U kunt de documenten en het aanvraagformulier niet via e-mail inleveren.

Aanvragen

Een (nieuwe) vergunning vraagt u aan als u: 

 1. Een (horeca)zaak wilt starten.
 2. Als instelling van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard alcoholhoudende drank wil gaan schenken.

U krijgt binnen acht weken bericht over uw aanvraag. Deze termijn kunnen we in bepaalde gevallen verlengen.

Aanvragen voor een drank- en horecavergunning toetsen we aan de Wet Bibob, enkele gevallen uitgezonderd (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur). Gemeenten willen met de Bibob-toets voorkomen dat vergunningen worden gebruikt voor criminele activiteiten. De aanvrager vult hiervoor Bibob vragenformulieren in en levert aanvullende stukken aan.

Wijzigt de leidinggevende in uw bedrijf? U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen. U moet dit wel melden bij ons.

Wat zijn de vergunningsvoorwaarden?

Met een drank- en horecavergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder. U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
 • Leidinggevenden zijn aanwezig als alcohol wordt geschonken.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Wanneer heb ik geen vergunning nodig?

In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen zonder vergunning:

 • supermarkt
 • levensmiddelenwinkel
 • snackbar
 • traiteur 
 • tabakspeciaalzaak
 • slijterij

U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

Kosten 2024

 • Voor een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet:
  € 228,40.
 • Voor het wijzigen van het aanhangsel van een vergunning als bedoeld in artikel 30a lid 2 Alcoholwet: € 114,10.
 • Voor het doen van een melding als bedoeld in artikel 30 Alcoholwet: € 114,10.