Dijkversterking

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft als kerntaak het beschermen van het land tegen het water, tegen wateroverlast en watertekort, het zorgen voor schoon en gezond oppervlaktewater en voor veilige (vaar)wegen.

Waterkeringen als dijken, dammen, duinen en kaden moeten het water tegenhouden. Al eeuwenlang beschermen de Markermeerdijken het achterland tegen overstromingen. De Markermeerdijken lopen vanaf het centrum van Hoorn tot en met Amsterdam en beschermen zo’n 1,2 miljoen Noord-Hollanders en 25 miljard euro aan economische waarden. Stelt u zich eens voor dat deze dijken het zouden begeven. Wateroverlast, economische schade en misschien zelfs gevaar voor mensenlevens kunnen daarvan het gevolg zijn. 

Klimaatveranderingen en stabiliteit dijken

Ons klimaat verandert. Dat betekent dat we vaker te maken krijgen met hoogwater. Daarom worden er zwaardere eisen gesteld aan de dijken. Grote delen van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam voldoen niet aan deze veiligheidseisen. De stabiliteit van de dijken is onvoldoende en op sommige plaatsen zijn ze niet hoog genoeg. Daar gaat de Alliantie Markermeerdijken in opdracht van het HHNK wat aan doen. Zodat u veilig achter de Markermeerdijken kunt blijven leven, wonen en werken.

Alliantie versterkt o.a. dijken Edam-Volendam

De komende jaren versterkt de Alliantie de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam. De dijk is hiervoor opgedeeld in verschillende modules, waarvan acht van deze modules binnen de gemeente Edam-Volendam liggen. Na een voorbereidingstijd van meer dan tien jaar is inmiddels de schop in de grond gegaan en zijn de officiële werkzaamheden van start voor de versterking van de Markermeerdijken. Hoe de Alliantie de Markermeerdijken versterkt is per module verschillend. Op de website markermeerdijken leest u voor welke oplossing er per module is gekozen. 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de versterking van de Markermeerdijken? Dan kunt u zich abonneren op de digitale Markermeerdijken nieuwsbrief.

Zandopspuiting voor de versterking van de Markermeerdijken

De kapitein van het Markermeer

De versterking van de Markermeerdijken is een bijzonder project. Met een enorme impact op de omgeving. Super spannend dus voor alle bewoners en ondernemers in dit gebied. Zoals de kapitein van het Markermeer. Als rasechte Markermeerder is hij razend benieuwd naar wat er allemaal gaat gebeuren in ‘zijn buurtje’. Al van kleins af aan voelt hij zich meer thuis op het water dan op het land. Inmiddels woont hij al jaren op zijn schip. Waarmee hij af en toe toeristen rondvaart over het Markermeer. Vanaf zijn schip heeft hij natuurlijk goed zicht op de werkzaamheden. En nieuwsgierig als hij is, vaart hij samen met zijn hondje Bennie de komende tijd langs de Markermeerdijken, en gaat hij in gesprek met verschillende experts. Zodat hij precies weet wat er gebeurt.

Wilt u de avonturen van de kapitein volgen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief Markermeerdijken. En ontdek de dijkversterking vanaf het water.