Derde ontsluitingsweg

Informatie over de aanleg van de Derde Ontsluitingsweg

Lees hier het actuele nieuws over omleidingen en werk in uitvoering.

Wij gaan een nieuwe ontsluitingsweg aanleggen. De ontsluitingsweg ligt straks in het verlengde van de N244 en sluit aan op de Dijkgraaf Poschlaan tussen de kernen van Edam en Volendam.

In mei 2022 zijn de werkzaamheden gestart. Als alles goed gaat kunnen we naar verwachting de weg rond de zomer van 2024 in gebruik nemen.

Deze derde ontsluitingsweg gaat veel verkeer overnemen van de Singelweg en de Zeddeweg. Langs de nieuwe weg komt een fietspad wat aansluit op de fietstunnel onder de N247.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • De aanleg van de nieuwe weg.
  • De aanleg van twee rotondes.
  • De uitvoering van het groenplan en
  • Het aanbrengen van asfalt dat de geluidsoverlast verminderd op de Dijkgraaf Poschlaan.
Derde ontsluitingsweg, dit is een artist impression, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend

Rotonde Dijkgraaf Poschlaan – Zuidpolderlaan

De kruising Dijkgraaf Poschlaan – Zuidpolderlaan wordt gewijzigd in een rotonde. 

Op alle rotondes in onze gemeente wijzigt vanaf 2021 de voorrangssituatie. Fietsers hebben dan voorrang op de rotonde. Deze rotonde wordt daarom ook op die manier ingericht.

We proberen de rotonde zo optimaal mogelijk te plaatsen zodat we zo min mogelijk bomen hoeven te kappen. Daarnaast kijken we waar we  eventueel bomen bij kunnen planten. 

Volgens ons groenbeleid  is het uitgangspunt dat alle rotondes in de gemeente zoveel mogelijk groen worden ingericht.  

Visual van de derde ontsluitingsweg, dit is een artist impression, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend

Aanleg groenplan

De eerste fase van het groenplan is afgerond. Aan twee kanten aan de zijde van de woningen zijn bomen en struiken neergezet zodat deze al tijdens de aanleg van de weg kunnen groeien. Om uiteindelijk de derde ontsluitingsweg uit het zicht te onttrekken. Ook zijn er natuurvriendelijke oevers aangelegd en is er riet geplant. Het groenplan is tot stand gekomen met omwonenden en de gemeente en omvat een kleurrijke en groene invulling. 

Het Blokgouwpad gebruikten we als aanvoerroute voor materieel en materialen. In overleg met het HHNK is na de werkzaamheden het Blokgouwpad opgeknapt. Hierdoor kunnen wandelaars en fietsers er weer veilig gebruik van maken.

Zodra wij weten wanneer de werkzaamheden voor de tweede fase van het groenplan gaat starten, melden wij dit hier en informeren we de omwonenden .

Samen groen én bereikbaar.

Groenplan derde ontsluitingsweg

Planning

  • Start voorbereiding/werkzaamheden, september 2021.
  • Start tweede fase groenplan, datum volgt nog.
  • Start derde fase groenplan, datum volgt nog.
  • Oplevering derde ontsluitingsweg, 2e kwartaal 2024.