Derde ontsluitingsweg

Informatie over de aanleg van de Derde Ontsluitingsweg

Lees hier het actuele nieuws over omleidingen en werk in uitvoering.

Wij gaan een nieuwe ontsluitingsweg aanleggen. De ontsluitingsweg ligt straks in het verlengde van de N244 en sluit aan op de Dijkgraaf Poschlaan tussen de kernen van Edam en Volendam.

In mei 2022 zijn de werkzaamheden gestart. Als alles goed gaat kunnen we naar verwachting de weg rond de zomer van 2024 in gebruik nemen.

Deze derde ontsluitingsweg gaat veel verkeer overnemen van de Singelweg en de Zeddeweg. Langs de nieuwe weg komt een fietspad wat aansluit op de fietstunnel onder de N247.

De werkzaamheden bestaan uit:

 • De aanleg van de nieuwe weg.
 • De aanleg van twee rotondes.
 • De uitvoering van het groenplan en
 • Het aanbrengen van asfalt dat de geluidsoverlast verminderd op de Dijkgraaf Poschlaan.
Derde ontsluitingsweg, dit is een artist impression, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend

Rotonde Dijkgraaf Poschlaan – Zuidpolderlaan

De kruising Dijkgraaf Poschlaan – Zuidpolderlaan wordt gewijzigd in een rotonde. 

Op alle rotondes in onze gemeente wijzigt vanaf 2021 de voorrangssituatie. Fietsers hebben dan voorrang op de rotonde. Deze rotonde wordt daarom ook op die manier ingericht.

We proberen de rotonde zo optimaal mogelijk te plaatsen zodat we zo min mogelijk bomen hoeven te kappen. Daarnaast kijken we waar we  eventueel bomen bij kunnen planten. 

Volgens ons groenbeleid  is het uitgangspunt dat alle rotondes in de gemeente zoveel mogelijk groen worden ingericht.  

Visual van de derde ontsluitingsweg, dit is een artist impression, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend

Aanleg groenplan

De eerste fase van het groenplan is afgerond. Aan twee kanten aan de zijde van de woningen zijn bomen en struiken neergezet zodat deze al tijdens de aanleg van de weg kunnen groeien. Om uiteindelijk de derde ontsluitingsweg uit het zicht te onttrekken. Ook zijn er natuurvriendelijke oevers aangelegd en is er riet geplant. Het groenplan is tot stand gekomen met omwonenden en de gemeente en omvat een kleurrijke en groene invulling. 

Het Blokgouwpad gebruikten we als aanvoerroute voor materieel en materialen. In overleg met het HHNK wordt na de werkzaamheden het Blokgouwpad opgeknapt. Hierdoor kunnen wandelaars en fietsers er weer veilig gebruik van maken.

Zodra wij weten wanneer de werkzaamheden voor de tweede fase van het groenplan gaan starten, melden wij dit hier .

Samen groen én bereikbaar.

Planning

Weekend 8 tot 11 maart 

 • De aansluiting van de Derde Ontsluitingsweg op de provinciale weg N247 wordt gerealiseerd.
 • In opdracht van de Provincie Noord-Holland worden de verkeerslichten geplaatst en wordt de wegmarkering aangebracht. 
 • De N247 is voor het verkeer afgesloten tussen de aansluiting N244 en de Singelweg. 
 • De bussen en calamiteitendiensten behouden wel doorgang. 
 • Regionaal verkeer tussen Amsterdam/Monnickendam en Hoorn/Oosthuizen wordt omgeleid via de N244 en A7.
 • Lokaal verkeer tussen Edam en Volendam wordt omgeleid via de Singelweg, Dijkgraaf Poschlaan, Christiaan Abkoudestraat, Leendert Spaanderlaan, Heideweg en N517.

Drie weekenden in maart en april: 22 t/m 24 maart, 5 t/m 7 april, 19 t/m 21 april

 • Realisatie van de twee rotondes op de Dijkgraaf Poschlaan.
 • Afsluiten van de Dijkgraaf Poschlaan vanaf de Claas Teenxstraat tot de Derde Ontsluitingsweg.
 • De bus- en calamiteitendiensten behouden wel doorgang over de Dijkgraaf Poschlaan. 
 • Overig verkeer wordt omgeleid. 
 • De omleidingsroutes worden met borden aangegeven.

Nachtelijke asfaltwerkzaamheden in april en mei

 • Op de Dijkgraaf Poschlaan wordt tussen de Torenvalkstraat en Zuidpolderlaan bestaand asfalt verwijderd en de laatste asfaltlagen aangebracht.
 • De bus- en calamiteitendiensten behouden wel doorgang over de Dijkgraaf Poschlaan. 
 • Overig verkeer wordt omgeleid via Dijkgraaf de Ruiterlaan en Julianaweg. 
 • De omleidingsroutes worden met borden aangegeven.

Werkzaamheden gereed begin juni

 • Volgens de huidige planning wordt de derde ontsluitingsweg vanaf zaterdag 1 juni officieel opengesteld.