De Purmer

Wij werken samen met gemeenten Purmerend en Waterland aan een nieuwe visie voor de Purmer. Onderwerpen die we in deze visie uitwerken zijn:

  • Bedrijvigheid
  • Woningbouw
  • Purmerbos
  • Bereikbaarheid
  • Agrarisch Hart
  • Energie

Bedrijvigheid

Het eerste onderdeel dat wordt uitgewerkt is bedrijvigheid. Voor het gebied tussen de N244/N247 en de ringvaart in het noordoosten van de Purmer onderzoeken we de potentiële ontwikkeling van een bedrijventerrein. Hiervoor brengen we de economische nut en noodzaak op het niveau van onze gemeente, de regio Waterland en de regio Zaanstreek-Waterland in kaart. Daarna verkennen we hoe we de resultaten van het economisch onderzoek ruimtelijk in het gebied kunnen inpassen,  in verschillende scenario’s.

We streven ernaar de verkenningen in de periode juni-september 2021 af te ronden en aan de gemeenteraad aan te bieden. De gemeenteraad moet besluiten of een van de scenario’s verder uitgewerkt gaat worden met een ontwikkelstrategie en bestemmingsplan.

Project de Purmer

Documenten economisch onderzoek 

Voor de rapportage, het onderzoeksrapport, het participatieverslag en de ondernemersenquête verwijzen wij u naar de documenten op de raadsvergaderingspagina van 9 september. 

Voor meer informatie of bij vragen/opmerkingen over dit proces kunt u mailen naar projecten@edam-volendam.nl .

Overzichtskaart De Purmer