De Meermin

Vorig jaar zomer heeft woningcorporatie Wooncompagnie De Meermin gekocht van woningcorporatie Vestia. Hiermee is de weg vrijgemaakt voor een nieuwe toekomst van De Meermin.

De gemeente Edam-Volendam, De Zorgcirkel, Wooncompagnie en andere belanghebbende zetten nu de eerste stappen om De Meermin klaar te maken voor de toekomst. Het einddoel is een sterke gemeenschapsvorm in De Meermin waar ouderen een prominent onderdeel van zijn. Dit doen we graag door een vitale gemeenschap te helpen creëren waarbij ook woningzoekenden met de laagste inkomens én middeninkomens een thuis in Edam vinden.

Participatie

Er zijn twee nieuwsbrieven verstuurd aan omwonenden. Ook is er een uitgebreide vragenlijst aan de inwoners van Edam voorgelegd om vast te stellen waar de behoeftes liggen.