De Meermin

Vorig jaar zomer heeft woningcorporatie Wooncompagnie De Meermin gekocht van woningcorporatie Vestia. Hiermee is de weg vrijgemaakt voor een nieuwe toekomst van De Meermin.

De gemeente Edam-Volendam, De Zorgcirkel, Wooncompagnie en andere belanghebbende zetten nu de eerste stappen om De Meermin klaar te maken voor de toekomst. Het einddoel is een sterke gemeenschapsvorm in De Meermin waar ouderen een prominent onderdeel van zijn. Dit doen we graag door een vitale gemeenschap te helpen creëren waarbij ook woningzoekenden met de laagste inkomens én middeninkomens een thuis in Edam vinden.

Participatie

Er zijn twee nieuwsbrieven verstuurd aan omwonenden. Ook is er een uitgebreide vragenlijst aan de inwoners van Edam voorgelegd om vast te stellen waar de behoeftes liggen. 

Update mei 2024

De gemeenteraad gaf unaniem een positieve zienswijze op de kaders voor de nieuwe Meermin. Het plan zit nog helemaal aan het begin van het proces. De startnotitie omvat een massastudie voor een project met 129 woningen, geschikt voor ouderen met en zonder een (intensieve) zorgvraag. De samenwerkende partijen (Wooncompagnie, Zorgcirkel en de gemeente) starten met de ontwerpfase. 

In het vervolgproject worden omwonenden ook meegenomen conform het participatieplan van de wooncompagnie. 

Inloopavond

Verder heeft op 15 april een bewonersavond plaatsgevonden. Hierbij kregen omwonenden de mogelijkheid om hun opmerkingen en vragen onder de aandacht te brengen.