Collecte

Algemeen

Wilt u voor een goed doel geld of spullen inzamelen? Dan vraagt u een collectevergunning bij ons aan.

Aanvragen

U vraagt de vergunning, tenminste acht weken van te voren, schriftelijk aan bij:
Het College van burgemeester en wethouders
Postbus 180
1130 AD VOLENDAM.

U ontvangt dan binnen acht weken bericht of u de vergunning krijgt.

In uw aanvraag moet u aantonen dat u het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel gaat besteden. Geef verder de volgende informatie:

  • De naam van de organisatie/instelling die de collecte organiseert.
  • Een omschrijving van de collecte.
  • De periode waarin u de collecte wenst te houden. Kijk vooraf in het collecterooster (zie hieronder) en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen.

Beoordeling en vergunningverlening

Bij de beoordeling wordt onderscheid gemaakt tussen landelijke collectes met vaste collectedata en de overige collectes. Voor collectes die niet in het landelijk collecteplan staan, wordt alleen vergunning verleend voor periodes waarin geen landelijke collectes zijn gepland.

Meer informatie vindt u in het collecterooster E-V 2021, zie hieronder. Hierin houden wij bij wanneer er collectes zijn en of uw collecte in het rooster past. 

Wanneer heeft u geen vergunning nodig?

Er is geen collectevergunning nodig voor:

  • Een inzameling die in besloten kring wordt gehouden.
  • Instellingen die zijn vermeld op het landelijk collecterooster van het Centraal bureau fondsenwerving.
  • In de gemeente Edam-Volendam gevestigde verenigingen en stichtingen, die krachtens statuten en activiteiten een doel nastreven dat van algemeen (gemeenschaps)belang is. Gedurende de in het collecterooster opgenomen zogenaamde vrije periode. En als tenminste drie weken voorafgaand aan de datum van de inzameling hiervan schriftelijk mededeling is gedaan aan het college. 

Collecterooster

Bij grote landelijke acties toetsen wij uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien. Ook kunt u hieronder het gemeenterooster inzien. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen.

Collecterooster 2023

Periode Organisatie
1 Jan t/m 7 Jan  Geen collecte
8 Jan t/m 14 Jan Geen collecte
15 Jan t/m 21 Jan  Geen collecte
22 Jan t/m 28 Jan Geen collecte
29 Jan t/m 4 Feb Hersenstichting Nederland
5 Feb t/m 11 Feb Hartekind
12 Feb t/m 18 Feb Geen collecte
19 Feb t/m 25 Feb Geen collecte (voorjaarsvakantie noord)
26 Feb t/m 4 Maa Geen collecte (voorjaarsvakantie midden en zuid)
5 Maa t/m 11 Maa Jantje Beton, St.
12 Maa t/m 18 Maa  Amnesty International, Afdeling Nederland, Ver
19 Maa t/m 25 Maa Reumafonds
26 Maa t/m 1 Apr ZOA Vluchtelingenzorg, St.
2 Apr t/m 8 Apr Fonds Gehandicaptensport, St.
9 Apr t/m 15 Apr Hartstichting, Nederlandse
16 Apr t/m 22 Apr Kinderhulp, St. Nationaal Fonds
23 Apr t/m 29 april Geen collecte (Koningsdag en meivakantie)
30 Apr t/m 6 Mei Geen collecte (Bevrijdingsdag en meivakantie)
7 Mei t/m 13 Mei Longfonds St
14 Mei t/m 20 Mei Geen collecte (Hemelvaartsdag)
21 Mei t/m 27 Mei Prins Bernhard Cultuurfonds, St 
28 Mei t/m 3 Jun Geen collecte (Pinksteren)
4 Jun t/m 10 Jun Epilepsie Fonds, St. Nationaal
11 Juni t/m 17 Jun Rode Kruis, Ver. Het Nederlandse
18 Jun t/m 24 Jun Maag, Lever, Darm Stichting
25 Jun t/m 1 Jul     MS Fonds, St. Nationaal
2 Jul t/m 26 Aug Geen collecte (vakantie)
27 Aug t/m 2 Sep Geen collecte
3 Sep t/m 9 Sep KWF Kankerbestrijding, St.
10 Sep t/m 16 Sep Prinses Beatrix Spierfonds, St
17 Sep t/m 23 Sep Nierstichting Nederland
24 Sep t/m 30 Sept HandicapNL, St
1 Okt t/m 7 Okt Dierenbescherming, Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren
8 Okt t/m 14 Okt Brandwonden Stichting, Nederlandse
15 Okt t/m 28 Okt Geen collecte (herfstvakantie)
29 Okt t/m 4 Nov  Diabetes Fonds, St.
5 Nov t/m 11 Nov Alzheimer Nederland, St.
12 Nov t/m 18 Nov NSGK voor het gehandicapte kind, St.
19 Nov t/m 25 Nov Kerk in actie
26 Nov t/m 2 Dec

Leger des heils Fondsenwerving

3 Dec t/m 30 Dec Geen collecte (Kerstvakantie)

Donateurswervingsactie

De voorwaarden voor het houden van een collecte gelden eveneens voor het houden van een huis-aan-huis donateurwervingsactie. Hierbij vraagt een organisatie aan de bewoner om een machtiging te ondertekenen voor een eenmalige of jaarlijkse financiële bijdrage aan deze organisatie. Er wordt dan dus geen contant geld afgegeven. Over het algemeen wordt een donateurwervingsactie uitbesteed aan commerciële bureau's.

Extra voorwaarden

Een vergunning voor een donateurwervingsactie geven wij alleen af in een vrije periode. Nadat de vergunning door het College van B&W is afgegeven, vermelden wij dit in het collecterooster.   

Een organisatie krijgt maximaal eenmaal per jaar een vergunning. Organisaties die op het landelijke collecterooster staan vermeld krijgen geen vergunning voor een donateurwervingsactie in een vrije periode.