Collecte

Wilt u voor een goed doel geld of spullen inzamelen? Dan vraagt u een collectevergunning bij ons aan.

Aanvragen

U vraagt de vergunning, tenminste acht weken van te voren, schriftelijk aan bij:
Het College van burgemeester en wethouders
Postbus 180
1130 AD VOLENDAM.

U ontvangt dan binnen acht weken bericht of u de vergunning krijgt.

In uw aanvraag moet u aantonen dat u het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel gaat besteden. Geef verder de volgende informatie:

  • De naam van de organisatie/instelling die de collecte organiseert.
  • Een omschrijving van de collecte.
  • De periode waarin u de collecte wenst te houden. Kijk vooraf in het collecterooster (zie hieronder) en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen.

Beoordeling en vergunningverlening

Bij de beoordeling wordt onderscheid gemaakt tussen landelijke collectes met vaste collectedata en de overige collectes. Voor collectes die niet in het landelijk collecteplan staan, wordt alleen vergunning verleend voor periodes waarin geen landelijke collectes zijn gepland.

Meer informatie vindt u in het collecterooster E-V 2021, zie hieronder. Hierin houden wij bij wanneer er collectes zijn en of uw collecte in het rooster past. 

Wanneer heeft u geen vergunning nodig?

Er is geen collectevergunning nodig voor:

  • Een inzameling die in besloten kring wordt gehouden.
  • Instellingen die zijn vermeld op het landelijk collecterooster van het Centraal bureau fondsenwerving.
  • In de gemeente Edam-Volendam gevestigde verenigingen en stichtingen, die krachtens statuten en activiteiten een doel nastreven dat van algemeen (gemeenschaps)belang is. Gedurende de in het collecterooster opgenomen zogenaamde vrije periode. En als tenminste drie weken voorafgaand aan de datum van de inzameling hiervan schriftelijk mededeling is gedaan aan het college. 

Collecterooster landelijk en van Edam-Volendam

Bij grote landelijke acties toetsen wij uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien. Ook kunt u hier het gemeenterooster inzien. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen.

Collecterooster 2021

Periode Organisatie
3 Jan t/m 9 Jan  Geen collecte
10 Jan t/m 16 Jan Geen collecte
17 Jan t/m 23 Jan  Geen collecte
24 Jan t/m 30 Jan Geen collecte
31 Jan t/m 6 Feb Hersenstichting Nederland
7 Feb t/m 13 Feb Geen collecte
14 Feb t/m 20 Feb Geen collecte (voorjaarsvakantie zuid)
21 Feb t/m 27 Feb Geen collecte (voorjaarsvakantie noord en midden)
28 Feb t/m 6 Maa Geen collecte
7 Maa t/m 13 Maa Jantje Beton, St.
14 Maa t/m 20 Maa  Amnesty International, Afdeling Nederland, Ver
21 Maa t/m 27 Maa Reumafonds
28 Maa t/m 3 Apr ZOA Vluchtelingenzorg, St.
4 Apr t/m 10 Apr Fonds Gehandicaptensport, St.
11 Apr t/m 17 Apr Hartstichting, Nederlandse
18 Apr t/m 24 Apr Kinderhulp, St. Nationaal Fonds
25 Apr t/m 1 mei Geen collecte (Koningsdag en meivakantie)
2 Mei t/m 8 Mei Geen collecte (Bevrijdingsdag en meivakantie)
9 Mei t/m 15 Mei Geen collecte
16 Mei t/m 22 Mei Longfonds St
23 Mei t/m 29 Mei Geen collecte (Pinksteren)
30 Mei t/m 5 Jun Prins Bernhard Cultuurfonds, St
6 Jun t/m 12 Jun Epilepsie Fonds, St. Nationaal
13 Juni t/m 19 Jun Rode Kruis, Ver. Het Nederlandse
20 Jun t/m 26 Jun Maag, Lever, Darm Stichting
27 Jun t/m 3 Jul     MS Fonds, St. Nationaal
4 Jul t/m 10 Jul Geen collecte
11 Jul t/m 17 Jul Geen collecte (vakantie noord)
18 Jul t/m 24 Jul Geen collecte (vakantie noord, midden)
25 Jul t/m 31 Jul Geen collecte (vakantie noord, midden, zuid)
1 Aug t/m 7 Aug Geen collecte (vakantie noord, midden, zuid)
8 Aug t/m 14 Aug  Geen collecte (vakantie noord, midden, zuid)
 15 Aug t/m 21 Aug Geen collecte (vakantie noord, midden, zuid)
22 Aug t/m 28 Aug Geen collecte (vakantie midden, zuid)
29 Aug t/m 4 Sep Geen collecte (vakantie zuid)
5 Sep t/m 11 Sep KWF Kankerbestrijding, St.
12 Sep t/m 18 Sep Prinses Beatrix Spierfonds, St
19 Sep t/m 25 Sep Nierstichting Nederland
26 Sep t/m 2 Okt HandicapNL, St
3 Okt t/m 9 Okt Dierenbescherming, Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren
10 Okt t/m 16 Okt Brandwonden Stichting, Nederlandse
17 Okt t/m 23 Okt Geen collecte (herfstvakantie noord, midden)
24 Okt t/m 30 Okt  Geen collecte (herfstvakantie zuid) 
31 Okt t/m 6 Nov  Diabetes Fonds, St.
7 Nov t/m 13 Nov Alzheimer Nederland, St.
14 Nov t/m 20 Nov NSGK voor het gehandicapte kind, St.
21 Nov t/m 27 Nov Kerk in actie
28 Nov t/m 4 Dec

Leger des heils Fondsenwerving

5 Dec t/m 31 Dec Geen collecte (Kerstvakantie

Donateurswervingsactie

De voorwaarden voor het houden van een collecte gelden eveneens voor het houden van een huis-aan-huis donateurwervingsactie. Hierbij vraagt een organisatie aan de bewoner om een machtiging te ondertekenen voor een eenmalige of jaarlijkse financiële bijdrage aan deze organisatie. Er wordt dan dus geen contant geld afgegeven. Over het algemeen wordt een donateurwervingsactie uitbesteed aan commerciële bureau's.

Extra voorwaarden

Een vergunning voor een donateurwervingsactie geven wij alleen af in een vrije periode. Nadat de vergunning door het College van B&W is afgegeven, vermelden wij dit in het collecterooster.   

Een organisatie krijgt maximaal eenmaal per jaar een vergunning. Organisaties die op het landelijke collecterooster staan vermeld krijgen geen vergunning voor een donateurwervingsactie in een vrije periode.