Collecte

Algemeen

Wilt u voor een goed doel geld of spullen inzamelen? Dan vraagt u een collectevergunning bij ons aan.

Aanvragen

U vraagt de vergunning, tenminste acht weken van te voren, schriftelijk aan bij:
Het College van burgemeester en wethouders
Postbus 180
1130 AD VOLENDAM.

U ontvangt dan binnen acht weken bericht of u de vergunning krijgt.

In uw aanvraag moet u aantonen dat u het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel gaat besteden. Geef verder de volgende informatie:

  • De naam van de organisatie/instelling die de collecte organiseert.
  • Een omschrijving van de collecte.
  • De periode waarin u de collecte wenst te houden. Kijk vooraf in het collecterooster (zie hieronder) en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen.

Beoordeling en vergunningverlening

Bij de beoordeling wordt onderscheid gemaakt tussen landelijke collectes met vaste collectedata en de overige collectes. Voor collectes die niet in het landelijk collecteplan staan, wordt alleen vergunning verleend voor periodes waarin geen landelijke collectes zijn gepland.

Meer informatie vindt u in het collecterooster E-V 2021, zie hieronder. Hierin houden wij bij wanneer er collectes zijn en of uw collecte in het rooster past. 

Wanneer heeft u geen vergunning nodig?

Er is geen collectevergunning nodig voor:

  • Een inzameling die in besloten kring wordt gehouden.
  • Instellingen die zijn vermeld op het landelijk collecterooster van het Centraal bureau fondsenwerving.
  • In de gemeente Edam-Volendam gevestigde verenigingen en stichtingen, die krachtens statuten en activiteiten een doel nastreven dat van algemeen (gemeenschaps)belang is. Gedurende de in het collecterooster opgenomen zogenaamde vrije periode. En als tenminste drie weken voorafgaand aan de datum van de inzameling hiervan schriftelijk mededeling is gedaan aan het college. 

Collecterooster

Bij grote landelijke acties toetsen wij uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien. Ook kunt u hieronder het gemeenterooster inzien. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen.

Collecterooster 2024

PeriodeOrganisatie
7 jan t/m 27 jan Geen collecte
28 jan t/m 3 febHersenstichting Nederland
4 feb t/m 10 febHartekind
11 feb t/m 2 mrtGeen collecte
3 mrt t/m 9 mrtJantje Beton
10 mrt t/m 16 mrt Amnesty International
17 mrt t/m 23 mrtReumafonds
24 mrt t/m 30 mrtZOA Vluchtelingenzorg
31 mrt t/m 6 aprFonds Gehandicaptensport
7 apr t/m 13 aprNederlandse  Hartstichting
14 apr t/m 20 aprNationaal Fonds Kinderhulp
21 apr t/m 11 meiGeen collecte
12 mei t/m 18 meiLongfonds
19 mei t/m 25 meiGeen collecte
26 mei t/m 1 juniMS Fonds
2 juni t/m 8 juniEpilepsie Fonds 
9 juni t/m 15 juniGeen collecte
16 juni t/m 22 juniMaag, Lever, Darm Stichting
23 juni t/m 31 augGeen collecte
1 sep t/m 7 sepKWF Kankerbestrijding
8 sep t/m 14 sepPrinses Beatrix Spierfonds
15 sep t/m 21 sepNierstichting Nederland
22 sep t/m 28 septHandicapNL, St
29 sep t/m 5 oktDierenbescherming
6 okt t/m 12 oktNederlandse brandwonden Stichting
13 okt t/m 19 oktDiabetes Fonds
20 okt t/m 2 nov Geen collecte
3 nov t/m 9 novAlzheimer Nederland
10 nov t/m 16 novNSGK voor het gehandicapte kind
17 nov t/m 23 novKerk in actie
24 nov t/m 30 novLeger des heils Fondsenwerving
1 dec t/m 28 decGeen collecte

Donateurswervingsactie

De voorwaarden voor het houden van een collecte gelden eveneens voor het houden van een huis-aan-huis donateurwervingsactie. Hierbij vraagt een organisatie aan de bewoner om een machtiging te ondertekenen voor een eenmalige of jaarlijkse financiĆ«le bijdrage aan deze organisatie. Er wordt dan dus geen contant geld afgegeven. Over het algemeen wordt een donateurwervingsactie uitbesteed aan commerciĆ«le bureau's.

Extra voorwaarden

Een vergunning voor een donateurwervingsactie geven wij alleen af in een vrije periode. Nadat de vergunning door het College van B&W is afgegeven, vermelden wij dit in het collecterooster.   

Een organisatie krijgt maximaal eenmaal per jaar een vergunning. Organisaties die op het landelijke collecterooster staan vermeld krijgen geen vergunning voor een donateurwervingsactie in een vrije periode.