Centrum voor Jeugd en Gezin

Algemeen

In onze gemeente is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gevestigd. Het CJG is er voor ouders en verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Het CJG biedt diverse diensten aan zoals pedagogisch advies,
jeugdgezondheidszorg, lichamelijk en psychisch, jongerenwerk, leerplicht, begeleiding van kinderen met een beperking, schoolmaatschappelijk werk.

Meer informatie/contactgegevens

Kijk voor meer informatie, tips en/of adviezen op de website: www.cjgedamvolendam.nl.

Op deze site vindt u het lokale aanbod en kunt u bijvoorbeeld ook online een vraag stellen aan een pedagoog, waarna u binnen twee dagen antwoord krijgt. 

Contactgegevens

Wieringenlaan 1a, 1132 MB Volendam
Telefoon: (0299) 398 398
E-mail: cjg@edam-volendam.nl
Website: cjgedamvolendam.nl

Opvoedondersteuning

Heeft u vragen over de opvoeding van uw kind in de leeftijd van 0 tot achttien jaar? Of heeft u problemen met de opvoeding? Dan kunt u terecht tijdens het opvoedspreekuur in het CJG. Samen met een opvoedadviseur gaat u in één of meerdere gesprekken op zoek naar een aanpak die past bij uw situatie. Kijk voor meer informatie op de website opvoedspreekuur.nl

Cursussen


De GGD organiseert cursussen en themabijeenkomsten rond diverse (opvoed)thema’s. Denk aan zwangerschapscursussen, JES (Jij en scheiden), Peuters, Omgaan met Pubers, Mindful Opvoeden en Bewust Opvoeden.

Levvel Schoolmaatschappelijk werk

Sommige kinderen hebben extra zorg en aandacht nodig. Alle scholen bieden deze kinderen schoolmaatschappelijke werk aan. Soms is één gesprek of een advies aan ouder, kind of leerkracht al voldoende. In andere gevallen zijn meerdere gesprekken nodig.
Het SMW verzorgt ook trainingen die de sociale vaardigheid (SoVa) van
kinderen vergroot.

Wilt u meer informatie over het SMW of de SoVa trainingen? Dan kunt u contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker van de
school van uw kind.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.levvel.nl

Kindertelefoon

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van acht tot achttien jaar die in vertrouwen willen praten. Word je gepest, heb je problemen thuis, een vraag over verliefdheid of verkering, ruzie met je vrienden of voel je je rot? Dan kun je bellen of chatten met De Kindertelefoon. Bel (0800) 0432 (gratis).

Bellen kan van maandag tot en met vrijdag van 11.00 tot 20.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 14.00 tot 20.00 uur.

Vermoeden kindermishandeling

Maakt u zich zorgen over een kind in uw omgeving? Bij vermoedens van kindermishandeling kunt u contact zoeken met Veilig Thuis. Kijk voor meer informatie op de website www.veiligthuiszw.nl.

U kunt ook de politie bellen 0900-8844 en in ernstige gevallen 112.

Jeugdgezondheidszorg

In de eerste week na de geboorte van uw kind komt de screener bij u thuis langs. Zij neemt bloed bij uw kind af middels een hielprik en doet een gehoortest. In de tweede week komt de jeugdverpleegkundige langs voor een intake huisbezoek.

De GGD nodigt uw kind tot het vier jaar is regelmatig uit op het consultatiebureau in het CJG aan de Wieringenlaan 1a te Volendam. De jeugdarts let vooral op de ontwikkeling van uw kind en doet een aantal
medische screenings. Bij de jeugdverpleegkundige kunt u terecht voor advies over (op) voeding, verzorging en veiligheid. Uw kind wordt bij elke afspraak gewogen en gemeten. De arts of de verpleegkundige geeft uw kind de inentingen uit het Rijksvaccinatieprogramma.

Op de basisschool nodigt de GGD uw kind in groep 2 en groep 7 uit voor een
gezondheidsonderzoek. In groep 2 vinden een gehooronderzoek en een ogentest plaats. Een logopedist checkt de spraak-taal ontwikkeling. Dit gebeurt allemaal op school.
In groep 7 vullen de ouders een vragenlijst in. Hierna volgt een gesprek met de jeugdverpleegkundige. Op het voortgezet onderwijs wordt in de eerste en derde klas een vragenlijst ingevuld door uw kind en worden het gewicht en de lengte gecheckt.
Aan de hand van de uitkomsten van de vragenlijst kan uw kind uitgenodigd worden voor een gesprek met de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige.
Als er tussentijds afspraken nodig zijn en bij twijfels of vragen, kunt u contact opnemen met de GGD en/of een extra afspraak maken in het CJG.

Zie voor meer informatie over de GGD opvoedspreekuur.nl

Link verzorgt het jongerenwerk in onze gemeente. Denk hierbij aan:
• Coaching: laagdrempelige begeleiding.
• Openbare Orde en Veiligheid: verkennen van signalen in een specifieke
wijk door de ambulant jongerenwerkers.
• Preventieprojecten: voorlichting, ludieke acties en trainingen.
• Welzijn: ondersteunen van jongeren bij opzetten activiteiten en projecten.

Contactgegevens

Telefoon: (06) 3320 3157
E-mail: info@linkprojecten.nl
Website: linkprojecten.nl

MEE begeleiding op maat

Ieder kind wil gewoon meedoen, ook als het een beperking heeft. Zoals
bijvoorbeeld een chronische ziekte, ADHD of autisme. Soms is hier begeleiding bij nodig. MEE Amstel en Zaan biedt informatie, advies en ondersteuning op maat. 

Contactgegevens

Telefoon: (020) 512 7272
E-mail: informatie@mee-az.nl
Website: meeaz.nl

VTO Vroeghulp

VTO staat voor Vroeg Tijdige Onderkenning van ontwikkelingsstoornissen.
VTO is er voor ouders van kinderen van 0 tot en met zes jaar die zich zorgen
maken over de ontwikkeling van hun kind. En voor ouders die begeleiding nodig hebben bij het afstemmen van onderzoek en hulpverlening. Wilt u informatie of zich aanmelden? Dan kunt u terecht bij één van de coördinatoren van VTOVroeghulp via GGD Zaanstreek-Waterland, afdeling Jeugdgezondheidszorg.

Contactgegevens

Telefoon: (0299) 748 004
E-mail: jgz@ggdzw.nl
Website: ggdzw.nl

JGGZ Edam-Volendam

De Jeugd GGZ van de gemeente Edam-Volendam bestaat uit kinder- en jeugdpsychologen die Generalistische Basis GGZ bieden. De kinder- en jeugdpsychologen bieden laagdrempelige, kortdurende behandeling aan kinderen, jeugdigen en hun ouders. Te denken valt aan hulp bij een negatief zelfbeeld, (faal-)angst, boosheid, somberheid, omgaan met stress of verwerken van een negatieve ervaring.
De behandeling kan bestaan uit individuele therapie en/of ouderbegeleiding.

Een verwijsbrief is nodig. Hiervoor kunt u terecht bij de jeugdarts van het CJG of uw huisarts.

Contactgegevens Jeugd GGZ

Telefoon: (06) 2131 1725
E-mail: jggz@edam-volendam.nl
Website: Jeugd GGZ

Logopedie

Logopedie

Heeft u vragen, twijfels of zorgen over het praten, eten en/of drinken van uw
kind van 0 tot 4 jaar? Maak dan een afspraak om langs te komen tijdens
het logopediespreekuur van het CJG.