Burgemeester Lieke Sievers

Wie ben ik?

Verbinden. Verbinden is de drijfveer en rode draad in mijn carrière. Bij de politie, de veiligheidsregio en nu als burgemeester. De lange lijn in de gaten houden en verbinding maken tussen verleden, heden en toekomst. Het jezelf niet laten leiden door wat niet kan, maar altijd samen zoeken naar hoe we dingen met elkaar wel kunnen doen en oplossen. Daarin hebben we allemaal een verantwoordelijkheid: inwoners, ondernemers en de gemeente. Ik redeneer vanuit medemenselijkheid. Als mens en als burgermoeder vind ik het belangrijk dat iedereen zichzelf mag en kan zijn. En dat mensen elkaars mening respecteren. Vanuit de gemeente bieden we een veilige leefomgeving, geven we hoop en vertrouwen, maar zijn we ook duidelijk in wat wel en niet kan. We doen het met elkaar en voor elkaar. Want mensen maken Edam-Volendam. 

College, Burgemeester Lieke Sievers

Portefeuille

  • Bestuurlijke coördinatie; bestuurlijke representatie; Bestuurlijke- en ambtelijke integriteit.
  • Personeelszaken en organisatie-ontwikkeling; Communicatie.
  • Data- en informatiegericht werken; Informatiebeveiliging en privacy
  • Regionale samenwerking; Lid algemene vergadering MRA.
  • Openbare Orde en (integrale) Veiligheid; Rampenbestrijding en crisisbeheersing.
  • Hulpdiensten, Boa’s en uniformdiensten; Burgerzaken en verkiezingen.
  • Behandeling bezwaarschriften, klachtenprocedure.
  • Zorg en veiligheid.
  • Crisisopvang vluchtelingen/ asielzoekers.