Brandveiligheid, melding

Algemeen

Vanaf 2024 is er geen vergunningsplicht meer voor brandveilig gebruik en hoeft u alleen nog maar een melding in te dienen.

Brandveiligheid melding

Voor sommige gebouwen moet u een melding brandveilig gebruik indienen. Dit hangt af van de gebruiksfunctie van het gebouw, of het aantal personen dat daarin tegelijk zal verblijven. U kunt de gebruiksmelding indienen via het Digitaal stelsel omgevingswet (zie hierboven).

Een gebruiksmelding dient u ten minste vier weken voor het in gebruik nemen van het gebouw in. Als u een melding heeft gedaan beoordelen wij of de melding volledig is en of de plattegrondtekening alle benodigde informatie bevat. Als de melding volledig is, geven wij een inhoudelijke beoordeling.

Wij kunnen naar aanleiding van uw melding het gebouw komen inspecteren. Mochten wij hierbij specifieke situaties aantreffen, dan kunnen we nadere voorwaarden aan het gebruik stellen. 

De gebruiksmelding moet u minstens vier weken voor het in gebruik nemen van een gebouw bij de gemeente indienen. Het is verboden het gebouw in gebruik te nemen als u dit niet heeft gedaan.

 

Welke documenten moet u aanleveren?

Een lijst met de aan te leveren gegevens en documenten is te vinden in artikel 6.8 van het Bbl. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om informatie over de brandveiligheidsvoorzieningen (blusmiddelen, vluchtroutes, enzovoort.).