Belastingen, afval en milieu en personeel

Informatie over bedrijfsafval, reinigingsrechten, afvalstoffenheffing enzovoort vindt u op de pagina afval & milieu.

Het WOZ loket bedrijven of informatie over uw belastingaanslag vindt u op de pagina belastingen.

Bent u op zoek naar personeel? Dan kunnen wij u daarbij helpen

Wij hebben de beschikking over gegevens van werkzoekenden van alle categorieën qua opleiding, werkervaring en competenties. Jong, oud, hoog of laag opgeleid, administratief of commercieel ingesteld. Het maakt niet uit, wij gaan op zoek naar de juiste kandidaat.

En lukt het ons niet om de ideale kandidaat tijdig aan te leveren? Dan hebben we de mogelijkheid om een beroep te doen op onze collega´s van acht andere gemeenten, het UWV, het sociale werkbedrijf De Baanstede, het Regiocollege en het loket Leren en Werken. Kortom, een groot en uitgebreid scala van werkzoekenden die graag aan de slag willen.

Een kans voor uw onderneming om zich te profileren als een maatschappelijk verantwoordelijke onderneming. En om een uitkeringsgerechtigde de kans te geven om zijn of haar leven een positieve impuls te geven. Want wat is er beter dan zelf voor je eigen boterham te zorgen en niet afhankelijk te zijn van de overheid?

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de consulenten van het Breed Sociaal Loket. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur op (0299) 398 398. 

Daarnaast zijn wij u graag van dienst met informatievoorziening bijvoorbeeld op het gebied van fiscale regelingen, arbeidsmarktontwikkelingen of wetgeving. Denk daarbij aan de Wet Werk en Zekerheid en de Banenafspraak met de Quotumregeling. Veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor uw bedrijfsvoering. 

We willen met u meedenken en zijn uiteraard graag bereid om daarover met u in gesprek te gaan.