Attestatie de vita

Een attestatie de vita is een internationaal bewijs dat u in leven bent. U kunt hier de attestatie de vita voor gebruik in het buitenland online aanvragen. Doet u dit liever persoonlijk aan de balie van het Stadskantoor? Maak dan een afspraak. Voor gebruik in het buitenland maakt u altijd een afspraak.

Waarvoor hebt u een attestatie de vita nodig?

U hebt een attestatie de vita bijvoorbeeld nodig als uw buitenlandse levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt. Een attestatie de vita is in het Nederlands en in het Frans. 

Hebt u in Nederland, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba een 'bewijs van in leven zijn' nodig? Dan vraagt u geen attestatie de vita aan maar een 'bewijs van in leven zijn' .

Deze kunt u ook aanvragen aan de balie van het Stadskantoor. Maak hiervoor een afspraak.

Wat hebt u nodig voor de aanvraag?

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Vraagt u de attestatie de vita aan voor een pensioenfonds? Neemt u ook de brief van het pensioenfonds mee waarin hierom wordt gevraagd.

Hoe lang duurt het?

Vraagt u het bewijs online aan? Dan sturen we het document naar uw huisadres. Dit duurt enkele werkdagen.

Vraagt u het document persoonlijk aan de balie aan? Dan krijgt u het bewijs direct mee. Het document is zes maanden geldig.

Wat zijn de kosten?

Attestatie de vita (Bewijs van in leven zijn) € 8,40

Attestatie de vita (BS, internationaal model) € 14,30