Asbest verwijderen

Algemeen

Wilt u asbest verwijderen in of rondom uw huis of bedrijf? Aan de verwijdering van asbest zijn regels gesteld. Asbest is namelijk een schadelijk materiaal. Als het breekt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Vandaar dat in bepaalde omstandigheden een vergunning of een melding nodig is voor het slopen van asbest.

Sloopmelding indienen

Als u een asbest dak verwijdert, is het indienen van een sloopmelding verplicht. Minimaal vier weken voordat u start met de werkzaamheden moet u de sloopmelding indienen bij het Omgevingsloket. U krijgt van ons een ontvangstbevestiging waarin staat wanneer u kunt beginnen met de werkzaamheden. Als u dit zelf doet (maximaal 35 m2 asbest) op uw eigen perceel, moet u de sloopmelding minimaal vijf werkdagen van tevoren indienen.

Wat heb ik nodig?

De volgende gegevens heeft u nodig om het formulier in te vullen:

  1. Aantal vierkante meter asbest.
  2. Wijze van slopen.
  3. Wijze van afvoeren.

Verwijderen zonder/met vergunning

Melden bij de gemeente

Als het gaat om:

  1. Niet gelijmde asbest bevattende vloerbedekking (of -tegels)
  2. Geschroefde hechtgebonden asbest bevattende vlakke- danwel golfplaten
  3. Voor bovenstaande categoriën geldt in totaal een maximum van 35 m2

dan kunt u bij ons informatie krijgen over de wijze waarop u het asbest volgens de regelgeving moet slopen en afvoeren. Een vergunning is niet nodig. Wel moet u de verwijdering vooraf schriftelijk melden bij ons.

Verwijderen met vergunning

Voor alle overige gevallen van verwijdering van asbest heeft u een sloopvergunning nodig.

Bedrijven

Als u in uw bedrijf asbest aantreft, dan moet deze in principe worden verwijderd. U moet daarvoor een risicoanalyse laten opstellen. Er zijn drie risicocategorieën. Bij de twee zwaardere categorieën huurt u een gecertificeerd bedrijf in voor de verwijdering van asbest. Bij de lichtste categorie hoeft dat niet, maar het betrokken personeel moet wel kundig (dus opgeleid) zijn.

In sommige gevallen is het niet verplicht om het asbest te verwijderen, zoals de afdekplaten van een rookkanaal of achter stookketels. Asbest mag nooit bewerkt worden. Bij sloop of verwijdering valt dit in de lichtste categorie en moet het deskundig verwijderd worden.